ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม

ท่ามกลางความตาย


เตรียมจิตใจ

คุณเคยรู้สึกผิดหวังในสถานการณ์ใดหรือไม่? อธิษฐานทูลขอพระเจ้าช่วยคุณผ่านการอ่านในวันนี้ให้พัฒนาความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในพระองค์


อ่าน
มาระโก 5:35-43
แต่พระเยซูไม่สนพระทัยสิ่งที่พวกเขากล่าวนั้น พระองค์ตรัสกับนายธรรมศาลาว่าอย่าวิตกเลย จงเชื่อเท่านั้น” มาระโก 5:36


สำรวจและใคร่ครวญ
เรื่องราวที่ซ้อนอยู่ในอีกเรื่องนั้น ตอนนี้หันมาที่ไยรัสผู้น่าสงสาร การขัดจังหวะโดยหญิงโลหิตตก กลายมาเป็นข่าวร้ายสำหรับไยรัสที่ลูกสาวเล็กๆ ของเขาตายแล้ว (ข้อ 35)  คงเป็นการรอคอยที่แทบทนไม่ได้ของไยรัส ซึ่งสถานการณ์เปลี่ยนจากความเป็นความตายไปสู่ความหมดหวัง คุณอาจเคยมีประสบการณ์เช่นนี้ที่สงสัยว่าทำไมพระเจ้าจึงยังไม่ตอบคำอธิษฐานวิงวอนของคุณ แต่พระเยซูก็ได้ขอให้ไยรัสและเราด้วยว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นแต่ในสิ่งที่มองไม่เห็น “ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นความแน่ใจในสิ่งมองไม่เห็น” (ฮีบรู 11:1)

พระเยซูได้แสดงฤทธิอำนาจในโลกที่ทรงสร้าง เมื่อพระองค์ทรงสงบลมและทะเล (4:41) และในพระธรรมสองตอนที่อ่านไป เราได้เห็นฤทธิ์อำนาจพระองค์เหนือโรคภัยไข้เจ็บและผีมารซาตาน และตอนนี้เราได้เห็นฤทธิ์อำนาจพระองค์เหนือความตาย

และในขณะที่ลูกสาวไยรัสถูกเรียกให้ลุกขึ้นจากความตาย คนอื่นๆ ที่มีความต้องการเหมือนกันอาจตาย แต่เรื่องนี้เล็งไปที่พระเยซูที่ต้องเผชิญกับความตายและความมืดบนกางเขน แต่ความตายไม่สามารถชนะพระองค์ได้ในที่สุด

ตอบสนอง
ขอบคุณพระเจ้าสำหรับชัยชนะเหนือความตายในที่สุด “พระองค์จะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆ หยดจากตาของเขาทั้งหลาย และความตายจะไม่มีอีกต่อไป ความโศกเศร้า การร้องไห้ และการเจ็บปวด จะไม่มีอีกต่อไป เพราะยุคเดิมนั้นผ่านไปแล้ว” (วิวรณ์ 21:4)
พลังประจำวัน#172-ธันวาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.