ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม

ท่ามกลางโรคภัยไข้เจ็บ


เตรียมจิตใจ

บ่อยครั้งแค่ไหน ที่คุณตัดสินคนอื่นตามชั้นวรรณะ หรือ ฐานะตำแหน่งของเขา?


อ่าน
มาระโก 5:21-34
พระองค์จึงตรัสกับหญิงผู้นั้นว่าลูกหญิงเอ๋ย ที่หายโรคนั้นก็เพราะลูกเชื่อ จงไปเป็นสุขและหายโรคนี้เถิด

 มาระโก 5:34


สำรวจและใคร่ครวญ

ในตอนนี้ พระเยซูอยู่ท่ามกลางคนที่มีความต้องการจริงๆ มีคนที่แตกต่างกันมากสองคนมากราบลงที่พระบาทของพระองค์ นี่คือเรื่องราวหนึ่งซ้อนอยู่ในอีกเรื่องราวหนึ่ง และผลลัพธ์ของทั้งสองเรื่องมีส่วนประกอบที่สำคัญคือ ความกลัวและความเชื่อ

มาระโกได้สร้างเสริมความสงสัย ในตอนแรก เราได้ยินคำอ้อนวอนของคนสำคัญ คือไยรัส (ข้อ 22) ผู้เป็นนายธรรมศาลาทูลขออ้อนวอนพระเยซูเพื่อช่วยชีวิตลูกสาวที่กำลังจะตายของเขา (ข้อ 23) แต่เราก็ถูกขัดจังหวะด้วยความต้องการที่เงียบๆ แต่ร้ายแรงเหมือนกันของหญิงที่ไม่สำคัญคนหนึ่งที่ทนทุกข์ทรมานกับโรคโลหิตตกมาสิบสองปี (ข้อ 25)

พระเยซูไม่ได้โปรดปรานคนหนึ่งเหนือกว่าอีกคนหนึ่ง หรือหันหน้าหนึ แม้จะรู้ว่า นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระองค์อยู่ท่ามกลางสิ่งที่ “มีมลทิน”

ลูกสาวเล็กๆ กำลังจะตาย การแตะต้องซากศพจะทำให้พระเยซูมีมลทิน (กันดารวิถี 19:11-20)   หญิงใดมีโลหิตไหลออกเป็นเวลาหลายวัน ก็ถือเป็นมลทินตามกฎเกณฑ์ชาวยิวเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ตามพิธีกรรม (เลวีนิติ 15:25-31) และจะไม่ได้เข้าร่วมนมัสการในพระวิหาร อาจเพราะความไม่สะอาดหรือมีมลทินนี่เอง ทำให้เธอไม่ต้องการแสดงตัว

นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระเยซูได้นำมาซึ่งการยอมรับ การรักษาและความสมบูรณ์ ผลที่ตามมาคือคนนอกก็สามารถถูกนำกลับมาอยู่ภายใน สิ่งที่ต้องมีคือความเชื่อในพระองค์ผู้ทรงสามารถสร้างชีวิตใหม่อย่างยากที่หยั่งถึง

ตอบสนอง

พระเยซูไม่ได้แบ่งแยกคนตามที่เรามองว่าสำคัญหรือไม่สำคัญ มีหรือไม่มี  แต่พระองค์ทรงดูที่ความต้องการที่จำเป็น คุณมีสายตาของพระเยซูที่มองเห็นความจำเป็นหรือความต้องการในโลกนี้หรือไม่?
พลังประจำวัน#172-ธันวาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.