ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม

 พลังประจำวันวันพุธที่ 7 ธันวาคม

บทนำสู่พระธรรมมาระโกบทที่ 5-6

พระเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางเรา

ในฐานะผู้เขียนพระกิตติคุณเล่มแรกสุด  มาระโกต้องการบอกข่าวประเสริฐแก่เราว่าพระเยซูคือพระเมสสิยาห์ ที่ได้เสด็จมา และสิ่งที่พระเยซูได้กระทำในพื้นที่ชั้นนอกที่เต็มไปด้วยฝุ่นของปาเลสไตน์นั้นจริงๆ เป็นพันธกิจของผู้ที่พระเจ้าทรงเจิม นำมาซึ่งอาณาจักรของพระเจ้า

ในพระธรรมตอนนี้ เราจะเห็นภาพเรื่องราวกว้างออกไป โดยที่สาวกของพระเยซูได้ออกไปทำงานในนามของพระเยซู และจบด้วยการตายของยอห์นผู้ให้บัพติสมา เสียงซึ่งกล้าหาญที่จะพูดความจริงทั้งๆ ที่อันตราย

การขยายแผ่นดินของพระเจ้าจะนำความสมบูรณ์มายังผู้แตกสลาย และมายังผู้ที่มีความหวังน้อยที่สุด ในโลกอิสราเอลในศตวรรษที่ 1 ผู้เคร่งศาสนาจะทำตามกฎเกณฑ์อย่างเข้มงวดในเรื่องความสะอาด  การสัมผัสสิ่งที่ไม่สะอาดถือว่ามีมลทิน  แต่ไม่ใช่กับพระเยซู ขณะที่พระเยซูนำทางสู่แผ่นดินของพระเจ้า ในเส้นทางต่างๆ นี้ เราได้เห็นว่าพระองค์ต้องเดินผ่านสถานการณ์ที่ “ไม่บริสุทธ์” ตามข้างถนน ตามชานเมือง และท่ามกลางคนที่น่ารังเกียจ พระธรรมตอนนี้ท้าทายเราให้ระลึกว่า ความมั่งคั่ง ฐานะ ชนชั้นและเพศ ไม่สัมพันธ์กับคุณค่าของอาณาจักรของพระเจ้า และยังเตือนให้เรายึดมั่นในพระองค์ผู้เอาชนะพลังของความมืด ในความกลัวและความสิ้นหวัง พระองค์ตรัสว่า “อย่ากลัวเลย”

ในโลกที่แตกสลายนี้ เราทุกคนปรารถนาการทำให้สมบูรณ์ ขณะที่คุณอ่านการอัศจรรย์ที่พระเยซูนำความสะอาดมายังผู้ที่ “ไม่สะอาดหรือมีมลทิน” ให้ขอบคุณพระองค์และที่การรักษา  สันติสุข และการช่วยให้รอด มาถึงเราทุกคน เมื่อพระองค์ทรงเอาบาปผิดของเราออกไป

ผู้เขียน: มิเชล สมาร์ท (Michele Smart)

มิเชลเป็นนักเขียนและบรรณาธิการ พำนักอาศัยอยู่ที่ชายหาดทางเหนือของซิดนีย์ กับสามีและลูกสองคน เร็วๆ นี้กำลังเรียนโต้คลื่น

พลังประจำวันวันพุธที่ 7 ธันวาคม
ท่ามกลางหินบนหลุมฝังศพ

เตรียมจิตใจ:

คุณเคยได้รับโอกาสเป็นครั้งที่สอง หรือเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือไม่? มันทำให้คุณรู้สึกอย่างไร?


อ่าน
มาระโก 5:1-20
พวกเขามาหาพระเยซูและเห็นคนที่เคยถูกผีทั้งกองเข้าสิง นุ่งห่มผ้ามีสติสัมปชัญญะนั่งอยู่ที่นั่น พวกเขาจึงเกรงกลัว” มาระโก 5:15


สำรวจและใคร่ครวญ
:

ในตอนนี้ พระเยซูอยู่ท่ามกลางมนุษย์ที่ถูกทำลาย ชายคนหนึ่งที่คนอื่นๆ ไม่เอาด้วยแล้ว เป็นคนที่มีผีโสโครกเข้าสิง ถูกทำลาย เป็นคนที่สังคมไม่ยอมรับ ต้องไปอาศัยอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพ (ข้อ 3) ชาวยิวที่เคร่งศาสนาถือว่า หลุมฝังศพเป็นที่ที่เป็นมลทิน และ “ไม่สะอาด” และชายคนนี้ก็ยังอาศัยอยู่นอกเขตุแดนยิวด้วยและท่ามกลางสุกร  และนี่คือที่ที่พระเยซูเสด็จไป

ผีที่เข้าสิงชายคนนั้นไม่ได้มีเพียงตนเดียว แต่มีหลายตนด้วยกัน (ข้อ 9) เป้าหมายของมันไม่เพียงเข้าสิง แต่ทำลายทุกอย่างในความเป็นมนุษย์ของเขา แต่มันก็ชนะด้วย (ข้อ 5)

มาระโกต้องการที่จะแสดงให้ผู้อ่านของเขาเห็นว่า  มันหมายความว่าอย่างไร เมื่อแผ่นดินของพระเจ้าฝ่าเข้ามาในโลก ผีโสโครกนี้ตอบสนองด้วยความหวาดกลัวและยอมจำนน ส่วนคนที่อยู่ในเมืองและนอกเมืองเห็นเหตุการณ์ถึงฤทธิ์อำนาจพระเยซู ก็เกิดความเกรงกลัว และขอให้พระองค์เสด็จไปเสียจากเขตเมืองของพวกเขา (ข้อ 15,17) แต่สำหรับชายที่ถูกผีสิง เมื่อเขาคว้าโอกาสครั้งที่สองในชีวิต และได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระ แต่เขากลับหันมาแสดงความกตัญญู เชื่อฟังและอุทิศตน ถ้าเป็นคุณล่ะ คุณจะตอบสนองอย่างไร?

ตอบสนอง:
ในหนังสือ “Mere Christianity” ซี เอส หลุยส์ เขียนไว้ว่า “ผู้ที่ยอมวางตัวเองลง เขาจะพบตัวจริงของเขา ยอมเสียชีวิตและคุณจะได้ช่วยชีวิต” คำกล่าวนี้มีความหมายกับคุณในวันนี้อย่างไร?
พลังประจำวัน#172-ธันวาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.