ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 6 ธันวาคม

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 6 ธันวาคม

 และตอนนี้ใครกันเป็นผู้ควบคุมที่แท้จริง


เตรียมจิตใจ
อุปมาเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานี้ได้สอนอะไรเราเกี่ยวกับพระเยซูบ้าง และพระองค์ทรงเป็นผู้ใด และสิ่งเหล่านี้น่าจะสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใดบ้างกับผู้ที่อยู่ในเรือลำเดียวกับพระองค์


อ่าน
มาระโก 4:35-41
“พวกเขาก็เกรงกลัวอย่างยิ่ง และพูดกันว่า
ท่านผู้นี้เป็นใครกันหนอ? ขนาดลมกับทะเลยังเชื่อฟังท่าน?” มาระโก 4:41


สำรวจและใคร่ครวญ

เรื่องราวต่างๆ ที่ได้เห็นด้วยตาของเราเองนั้น เป็นสิ่งล้ำเลิศ ตลอดวันพระเยซูแทบไม่ได้มีเวลาพัก (ข้อ 35, 36) เมื่อพระองค์ขึ้นเรือจึงทรงบรรทมหนุนหมอนหลับไป (ข้อ 38 ทำไมจึงมีหมอนหนุนบนเรือประมงกัน) แต่แล้วเหล่าสาวกก็มาปลุกพระองค์ขึ้น ด้วยคำถามที่ร้อนใจอย่างมาก (ข้อ 38) และเราก็แทบจะได้ยินพระเยซูตรัสอย่างอ่อนใจกับพวกเขาว่า “โอ พวกเจ้าจำสิ่งที่เราพึ่งจะสอนพวกเจ้าไปไม่ได้เลยหรือ พวกเจ้าได้เรียนเรื่องความลับแห่งแผ่นดินของพระเจ้าไปแล้วไม่ใช่หรือ” (ข้อ 40)

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็ทำให้เราได้รู้ว่าพวกเขาเริ่มตระหนักอย่างแท้จริงว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใด และเสด็จมาทำอะไร พระองค์ทรงควบคุมสิ่งใดได้ และวิธีที่ทรงควบคุมสิ่งทั้งปวงได้นั้นก็แสดงให้เราเห็นถึงความจริงของคำสอนของพระองค์ว่าทรงเป็นผู้ใด (ข้อ 39, 41) แล้วการตอบสนองของเหล่าสาวกนั้นคือพวกเขาเกรงกลัวอย่างยิ่ง ซึ่งเราก็อาจตอบสนองเช่นเดียวกันนี้

ผู้เขียนอรรถาธิบายพระคัมภีร์บางท่านคิดว่าอาจารย์มาระโกใช้เรื่องราวนี้เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงภาพของคริสตจักรยุคแรก ภาพของเรือถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แทนคริสตจักรในงานศิลปะคริสเตียนยุคแรกอยู่บ่อยครั้ง พระเจ้ากำลังต้องการให้เหล่าคริสเตียนที่ถูกข่มเหงรู้และเข้าใจสิ่งใดจากการอัศจรรย์นี้บ้าง และคริสตจักรในยุคนี้ทั่วโลกสามารถปรับใช้สิ่งที่ได้จากเรื่องราวนี้อย่างไร?


ตอบสนอง

ให้เราใคร่ครวญถึงสิ่งที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซูจากเรื่องราวนี้กันเถิด การอัศจรรย์นี้จะส่งผลต่อชีวิตคุณในทางใดบ้าง?
พลังประจำวัน#172-ธันวาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.