ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม

 ข้อความลึกลับอื่นๆ อีก


เตรียมจิตใจ
พระองค์เจ้า ข้าพระองค์อยากเข้าใจแผ่นดินของพระองค์ ข้าฯ ต้องการการทรงช่วยและสติปัญญาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เพื่อจะช่วยให้ข้าฯ ฟังพระองค์อย่างแท้จริง


อ่าน
มาระโก 4:21-34
“เพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนไว้ที่จะไม่ถูกนำออกมาเปิดเผย และไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ที่จะไม่ถูกแพร่งพราย”
-มาระโก 4:22


สำรวจและใคร่ครวญ

พระเยซูได้ทรงเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการเข้าใจแผ่นดินของพระเจ้า (ข้อ 23, 24) และความลึกลับของแผ่นดินนั้นอีกครั้ง (ข้อ 26, 30, 33) ความลึกลับแห่งแผ่นดินของพระเจ้านั้นถูกเปิดเผยผ่านองค์พระเยซูคริสต์  และนี้คือตะเกียงที่กล่าวถึงในข้อ 21 ซึ่งได้สำแดงผ่านผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์ในฐานะแสงสว่างสู่โลกใบนี้ พระเจ้าได้ทรงตั้งพระทัยให้แสงสว่างแห่งแผ่นดินของพระเจ้าเป็นดั่ง “ความลับที่ได้รับการเปิดเผย” ผ่านทางพวกเรา สู่ผู้คนบนโลกใบนี้  ไม่ใช่เพื่อถูกซ่อนไว้ดุจตะเกียงที่โดนปิดบัง สิ่งนี้ได้บอกอะไรคุณเกี่ยวกับความสว่างของแสงแห่งพระคุณในคุณบ้าง

พระเยซูได้ทรงกำชับตักเตือนถึง การฟังผิด อย่างเคร่งครัด (ข้อ 24,25) เพราะทรงต้องการให้ผู้ที่ฟังพระองค์อยู่ เข้าใจอย่างถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (ข้อ 33) พระองค์ยังทรงชี้ให้เห็นแผ่นดินของพระองค์ที่มีความทั้งความเป็น “ปัจจุบัน” และ “กำลังจะมาถึง” ผ่านการอธิบายว่าเริ่มแรกแผ่นดินนั้นก็เป็นดั่งเมล็ดพืชที่งอกเป็นลำต้นก่อน จากนั้นก็เติบใหญ่จนเต็มรวงและพร้อมให้เก็บเกี่ยว (ข้อ 28-29) และยังเป็นดั่งเมล็ดมัสตาร์ดที่เล็กกว่าเมล็ดอื่นใด แต่แล้ววันหนึ่งจะจำเริญโตใหญ่กว่าผักทั้งปวง (ข้อ 30-32) อาจเป็นได้ว่าพระองค์ทรงดึงดูดความสนใจของผู้ฟังด้วยเรื่องราวที่น่าตื่นตาตื่นใจ เพื่อพวกเขาจะอยากฟังและเข้าใจมากยิ่งขึ้น จนวันหนึ่งความเชื่อศรัทธาที่พวกเขามีต่อพระองค์จะช่วยให้พวกเขายอมรับอย่างแท้จริงว่าความลึกลับแห่งแผ่นดินพระเจ้าทั้งสิ้นนั้น มาบรรจบอยู่ที่พระองค์เท่านั้น


ตอบสนอง

นี้เป็นฤดูกาลที่ดีสำหรับการเพาะเมล็ดและเฝ้าดูมันโต ไม่ว่าจะเพาะที่ริมหน้าต่าง หรือในสวนก็ตาม สิ่งเหล่านี้สอนอะไรเราเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าบ้าง?
พลังประจำวัน#172-ธันวาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.