ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม

เข้าใจ


เตรียมจิตใจ
พระเยซูทรงตรัสกับผู้ฟังของพระองค์ว่า “จงฟังเถิด” และในเช-มา บทอธิษฐานประจำวันของชาวยิวซึ่งมาจาก เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4 ซึ่งเริ่มต้นว่า “โอ คนอิสราเอล จงฟังเถิด” ให้เราทูลขอพระเจ้าที่จะทรงประทานหูที่พร้อมฟังสิ่งที่พระองค์ต้องการจะตรัสกับเราเถิด


อ่าน
มาระโก 4:1-9
“แล้วพระองค์ตรัสว่า
ใครมีหู จงฟังเถิด” มาระโก 4:9


สำรวจและใคร่ครวญ

ก่อนหน้านี้ มาระโกได้บรรยายให้เห็นพระเยซูในฐานะแพทย์ผู้ประเสริฐ และผู้ทำการอัศจรรย์ แต่นี้เป็นครั้งแรกที่มาระโกได้เล่าพระเยซูในฐานะพระอาจารย์ ในพระธรรมมัทธิวและลูกา คำเทศนาแรกของพระองค์คือคำเทศนาบนภูเขา (มัทธิว 5-7; ลูกา 6) แต่มาระโกเริ่มที่อุปมาแห่งแผ่นดินสวรรค์โดยเริ่มจากอุปมาเรื่องผู้หว่านพืชเลย เราคงจินตนาการได้ว่าพระเยซูทรงเห็นชาวนาบนไหล่เขาแถวนั้นหว่านพืชด้วยมือซึ่งเป็นภาพที่พบเห็นได้ง่ายมากในชีวิตประจำวันและยังเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ฟังของพระองค์คงได้เห็นอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นพระองค์จึงใช้ภาพเหล่านั้นมาเล่าอุปมาว่าพระองค์ทรงเป็นผู้หว่านเมล็ดพืชแห่งพระคำของพระเจ้า (ข้อ 3)

อุปมาเรื่องนี้เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี แต่ให้เราลองอ่านช้าๆ อีกครั้งหนึ่ง ลองจินตนาการบรรยากาศต่างๆเหล่านั้น ภาพพระเยซูเป็นผู้หว่านพืช อาจมีลมที่พัดพาเมล็ดพืชเหล่านั้นไปตกในที่ต่างๆ มีนกสองสามตัวที่โผบินไปมาแถวนั้น ขณะที่คุณกำลังนึกภาพของสถานที่ต่างๆ ที่เมล็ดพืชเหล่านั้นตกลงไป ให้เรานึกถึงชีวิตของเราและคำอุปมานี้ว่าจะมาปรับใช้กับเราอย่างไร ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้จะถูกกล่าวถึงอีกครั้งในวันพรุ่งนี้พร้อมคำอธิบายอุปมาจากพระเยซูอีกด้วย (ข้อ 13-20)


ตอบสนอง

คุณฟังและเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะตรัสกับคุณได้ดีที่สุดด้วยวิธีใด สิ่งใดที่จะช่วยให้คุณ “ฟังอย่างตั้งใจแท้จริง” บ้าง?
พลังประจำวัน#172-ธันวาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.