ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 28 พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน

รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ

 

เตรียมจิตใจ:

คิดอย่างไรกับภาษิตไทยที่ว่า "ทะเลลึกยังพอวัดได้ ทะเลใจลึกเกินหยั่งถึง" บ่อยครั้งหรือไม่ ที่เราต้องสับสนกับความไม่เข้าใจในเรื่องของจิตใจคน

 

อ่าน โรม 12:1-8

อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่าน  จึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม (โรม 12:2)

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

พระธรรมตอนนี้เป็นที่คุ้นเคยกันดี  มักจะถูกนำเสนอในประเด็นการถวายชีวิตของเราให้กับพระเจ้า เป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิต ซึ่งเป็นการตอบสนองพระคุณของพระเจ้าที่ประทานความรอดให้กับเรา และในข้อ 2 ยังเรียกร้องให้เรา อย่าลอกเลียนแบบอย่างคน ในยุคนี้  ท่ามกลางสังคมที่มีทัศนคติและค่านิยม ที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นคริสเตียน ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่โดยพึ่งในกำลังจากพระเจ้า เราสามารถเลือกมีชีวิตที่แตกต่างได้

และจากนั้น ข้อ 2 ยังบอกเราต่อว่า แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุปนิสัย รวมไปถึงการเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้า และรู้ว่าอะไรดี  การเปลี่ยนแปลงจิตใจ เป็นสิ่งที่เราทำเองไม่ได้ แต่ต้อง "รับ" จากพระเจ้าเท่านั้น จิตใจที่ยากจะหยั่งถึง  ไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัว หรือแม้กระทั่งตัวเราเอง ซึ่งบางทีเราก็ไม่เข้าใจจิตใจตัวเองเหมือนกัน  แต่พระธรรมตอนนี้ย้ำกับเราว่า พระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจได้  พระองค์ทรงรู้จักเรามากกว่าที่เราจะรู้จักตัวเองเสียอีก  เราสามารถละความกังวลทุกอย่างไว้กับพระองค์  และตั้งความหวังของเราไว้กับพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์  พระองค์เปลี่ยนเราเป็นคนใหม่ได้ เพื่อที่เราจะมีชีวิตอยู่ในเส้นทางของพระองค์ตลอดไป

 

ตอบสนอง
ทบทวนเรื่องการถวายตัวของเราให้กับพระเจ้า  ย้ำกับพระเจ้าว่าเราขอถวายตัวเราแด่พระองค์  และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าเสมอไป 
พลังประจำวัน#172-พฤศจิกายน

พลังประจำวันวันที่ 30 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 29 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 27 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 26 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 25 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 24 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 23 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 22 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 21 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 20 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 19 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 18 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 17 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 16 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 15 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 14 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 13 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 12 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 11 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 10 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 9 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 8 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 7 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 6 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 5 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 4 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 3 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 2 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.