ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 27 พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน

พื้นลื่น

 

เตรียมจิตใจ:

เรากำลังเผชิญหน้ากับปัญหาเก่าแก่ที่ว่า ทำไมคนที่ชั่วร้ายดูเหมือนจะรุ่งเรือง ในขณะที่คนบริสุทธิ์ต้องทนทุกข์อย่างไม่สมควร ให้นำสถานการณ์ใดก็ตามที่คุณรู้มายังพระเจ้าในคำอธิษฐานตอนนี้

 

อ่าน: สดุดี 73

ถึงกระนั้นก็ดี  ข้าพระองค์อยู่กับพระองค์เสมอ พระองค์ทรงจับมือขวาของข้าพระองค์ไว้ (สดุดี  73:23)

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

จุดพลิกกลับของผู้เขียนสดุดีบทนี้มาถึงเมื่อเขาเข้าไปในสถานนมัสการของพระเจ้า (ข้อ 17) สิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่น ทำให้เขาไม่นึกถึงความโชคดีหรือความมั่งคั่งของคนที่ยโส คนชั่วที่ทำไม่ดี หรือคนชั่วได้ดีอีกต่อไป แต่นึกถึงชตากรรมหรือจุดหมายปลายทางสุดท้ายของพวกเขาเหล่านั้น

อาจจะง่ายกว่ามากที่จะยืนยันเรื่องนี้ในบริบทของคำสอนของพระเยซู แต่ในสมัยพระคัมภีร์เดิม ไม่มีความชัดเจนแบบนั้น สดุดีบทนี้ เป็นการเปิดเผยก่อนเวลา ด้วยตระหนักถึงความเป็นไปได้ในการสูญเสียที่ตั้งมั่นแห่งความเชื่อของเขา ทำให้ผู้เขียนตระหนักในฉับพลันว่า คนบาปที่ทำให้รู้สึกว่าได้รับการคุ้มครองจากความรุ่งเรืองของเขา ที่จริงแล้ว จะอยู่บนพื้นที่ลื่น ซึ่งจะทำให้พวกเขาล้มถึงความพินาศ (ข้อ 18) นี่มาเป็นแรงส่งที่ใหญ่ยิ่งต่อความเชื่อของเขา คำพูดท้ายสุดของสดุดีบทนี้ ชี้ให้เห็นว่า เขาจะไม่เก็บสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ไว้กับตัวเอง นั่นคือเหตุที่ทำให้เขาลงมือเขียน ไม่จำเป็นต้องอิจฉาคนอื่น ๆ ที่ร่ำรวย มีชื่อเสียง ประสบความสำเร็จ จุดหมายปลายทางสุดท้ายของเขาต่างหากที่จะเป็นปัจจัยตัดสิน และพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบเรื่องนั้น

 

ตอบสนอง:

“ขอทรงอภัยข้าพระองค์เถิดองค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อข้าพระองค์ตกลงไปในบาปแห่งความอิจฉา เมื่อข้าพระองค์มองดูผู้ที่มีความสามารถหรือความสำเร็จมากกว่าข้าพระองค์ โปรดช่วยข้าพระองค์ให้จดจ่ออยู่ที่พระองค์ อาเมน” 
พลังประจำวัน#172-พฤศจิกายน

พลังประจำวันวันที่ 30 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 29 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 28 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 26 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 25 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 24 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 23 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 22 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 21 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 20 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 19 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 18 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 17 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 16 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 15 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 14 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 13 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 12 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 11 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 10 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 9 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 8 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 7 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 6 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 5 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 4 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 3 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 2 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.