ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 26 พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน

ล้ำลึกเท่าใด


เตรียมจิตใจ:

มองสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นไปในโลก ไม่ว่าจะเรื่องดีหรือเรื่องร้าย  เราเคยสงสัยบ้างหรือไม่ว่า พระเจ้ายังคงควบคุมเหตุการณ์ทุกอย่างอยู่หรือไม่


อ่าน
โรม 11:25-36

เพราะสิ่งสารพัดมาจากพระองค์ โดยพระองค์ และเพื่อพระองค์ ขอพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์ อาเมน (โรม 11:36)

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ภาพยนตร์ที่ดูสนุกสนานหลายเรื่อง มักถูกสร้างให้เกิดเหตุการณ์แบบ "พลิกผัน"  คือประมาณว่า พระเอกกำลังจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อยู่แล้ว แต่ในช่วงท้าย ๆ สถานการณ์ก็มีเหตุให้เปลี่ยนแปลง จนนำมาซึ่งชัยชนะของฝ่ายพระเอกในที่สุด เหตุการณ์ในพระคัมภีร์หลายตอน ก็เป็นทำนองนี้ด้วย ขณะที่โมเสสนำชนชาติอิสราเอลไปเจอทางตันที่ทะเลแดง แต่ที่สุดแล้ว แม้แต่ทะเลก็แยกออก เพื่อให้คนของพระองค์เดินผ่านไป  ในพระธรรมโรมตอนนี้ อ.เปาโล ได้กล่าวถึงเรื่องล้ำลึก เป็นคำพยากรณ์ที่มีผู้กล่าวถึงมากมาย นั่นคือ "อิสราเอลทั้งชาติก็จะได้รับความรอด" ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนเฝ้าจับตามองอยู่  ข้อ 33 ยังบรรยายถึงพระปัญญาและความรอบรู้ของพระเจ้า ว่าเป็นความล้ำลึกเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ ใช่แล้ว พระเจ้ายังคงควบคุมเหตุการณ์ทุกอย่างได้เสมอ ไม่ว่าเราจะเข้าใจหรือไม่  พระประสงค์ที่กำหนดไว้ พระองค์จะทำให้ "สำเร็จ" อย่างแน่นอน ทั้งในระดับชนชาติ และรวมไปถึงระดับส่วนตัวของแต่ละคนด้วย  และอาจมีบางครั้ง ที่พระเจ้าต้องการให้เกิดช่วง "พลิกผัน" ในชีวิตของเรา  เพื่อที่เราจะเรียนรู้ในเรื่องการวางใจ  และมีชีวิตอยู่โดยพระคุณของพระองค์มากยิ่งขึ้น

 

ตอบสนอง  

วันนี้เราอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ บ้าง ถ้าราบรื่นดี ให้ขอบคุณพระเจ้า แต่ถ้าไม่ใช่เช่นนั้น  จงวางใจ เพราะพระเจ้ายังคงควบคุมเหตุการณ์อยู่ 
พลังประจำวัน#172-พฤศจิกายน

พลังประจำวันวันที่ 30 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 29 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 28 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 27 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 25 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 24 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 23 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 22 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 21 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 20 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 19 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 18 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 17 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 16 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 15 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 14 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 13 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 12 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 11 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 10 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 9 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 8 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 7 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 6 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 5 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 4 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 3 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 2 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.