ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 24 พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันพฤหัสฯ ที่ 24 พฤศจิกายน

มีคนของพระเจ้าเหลืออยู่เสมอ


เตรียมจิตใจ
:

เคยรู้สึกว่าเรากำลังเดินในทางของพระเจ้าอย่างโดดเดี่ยวบ้างไหม ท่ามกลางสิ่งรอบ ๆ ตัวที่ดูจะไม่มีใครสนใจในสิ่งที่เป็นภาระใจของเราเลย

 

อ่าน โรม 11:1-12

เช่นนั้นแหละ ปัจจุบันนี้ก็ยังมีพวกที่เหลืออยู่ตามที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้โดยพระคุณ (โรม 11:5)

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

โรมบทนี้ได้อ้างถึงเหตุการณ์ใน 1 พงศ์กษัตริย์ 19 ที่กล่าวถึงเอลียาห์ ที่หนีจากการตามฆ่าจากพระนางเยเซเบล  และที่สุดก็ตัดพ้อกับพระเจ้าทำนองว่า เขาคือคนเดียวที่ยังติดตามพระยาห์เวห์อยู่  แต่พระเจ้าได้บอกกับเอลียาห์ว่า  ยังจะมีอีก 7000 คนที่ไม่ได้คุกเข่าลงต่อพระบาอัล  ในโรมบทนี้ อ.เปาโล เชื่อมโยงมายังสมัยของท่านว่า  ถึงแม้ชนชาติอิสราเอลส่วนใหญ่จะสะดุดกับเรื่องการตายบนไม้กางเขนของพระเยซู  แต่กระนั้น ก็ยังมีพวกที่เหลืออยู่ ที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้โดยพระคุณ ภาพแบบนี้อาจเกิดขึ้นในยุคของเราด้วย  ท่ามกลางคนมากมายที่ไม่ได้ติดตามพระเจ้า  เราอาจรู้สึกโดดเดี่ยวได้เหมือนกัน  และยิ่งกว่านั้น  แม้กระทั่งในสังคมที่เป็นคริสเตียน  บางทีหลักคิดต่าง ๆ ที่เราเชื่อว่าไม่ถูกต้องตามที่พระคัมภีร์สอน  กลับกลายเป็นกระแสหลักของคนจำนวนมากที่ได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียน  ซึ่งก็อาจสร้างความรู้สึกโดดเดี่ยวได้ด้วย  เอาล่ะ เรื่องถูกหรือไม่ถูกใด ๆ แต่ละคนก็ต้องแสวงหาคำตอบจากพระเจ้าผ่านทางพระคัมภีร์กันไป  แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือ "มีคนของพระเจ้าเหลืออยู่เสมอ" และสิ่งนี้ช่วยหนุนใจเราด้วย  เราไม่โดดเดี่ยวแน่นอน จงติดตามพระเจ้าต่อไป

 

ตอบสนอง

บางทีการเป็นคนส่วนน้อยที่เหลืออยู่ อาจเป็นการสะท้อนการเลือกเดินใน "ทางแคบ" ตามที่พระเยซูสอนไว้  อธิษฐานขอให้เราได้พบ "เพื่อนร่วมทาง" สักคน

 
พลังประจำวัน#172-พฤศจิกายน

พลังประจำวันวันที่ 30 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 29 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 28 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 27 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 26 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 25 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 23 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 22 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 21 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 20 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 19 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 18 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 17 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 16 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 15 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 14 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 13 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 12 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 11 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 10 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 9 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 8 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 7 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 6 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 5 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 4 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 3 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 2 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.