ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 22 พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน

รับด้วยปาก เชื่อด้วยใจ


เตรียมจิตใจ:

เวลาที่เราได้ยินคำพูดที่ว่า "ศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี" เรารู้สึกอย่างไรกับคำพูดนี้บ้าง เห็นพ้องด้วย หรือรู้สึกขัดแย้ง


อ่าน โรม 10:5-13

คือว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อใน

ใจว่า พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด (โรม 10:9)

สำรวจและใคร่ครวญ:

พระธรรมตอนนี้ให้ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญมากในการมาเป็นคริสเตียน  การรับด้วยปากว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นหลักที่สำคัญมาก เพราะเราเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์  ไม่ใช่เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่ค้นพบหลักคำสอนที่ดี และการเชื่อว่าพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย  เป็นบทสรุปที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่า  การที่พระองค์ลงมาตายเพื่อรับโทษแทนเรานั้น เป็นความจริงอย่างแน่นอน และยังมั่นใจด้วยว่า เราทุกคนที่เชื่อจะเป็นขึ้นจากความตายเหมือนกับพระองค์ด้วย ... การรับด้วยปาก และเชื่อด้วย

ใจใน 2 ประเด็นนี้  เป็นสิ่งที่เราสามารถเชื่อแบบเป็นเหตุเป็นผลได้  คือผ่านขบวนการคิด และไตร่ตรองความจริงนี้จากข้อมูลที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้  ไม่ใช่เป็นความเชื่อแบบงมงาย โดยไม่ต้องตั้งคำถามใด ๆ  และนี่คือพื้นฐานความเชื่อของเรา จริงอยู่ พระเยซูเองก็ให้คำสอนที่ดีมากมายด้วย  และเป็นสิ่งที่คนทั่วไป (ที่ไม่ได้เป็น คริสเตียน) สามารถเรียนรู้และนำไปปฎิบัติได้เช่นเดียวกับหลักคำสอนอื่น ๆ ด้วย  ซึ่งถ้ามองเฉพาะประเด็นเรื่องการทำดี  หลักคำสอนคริสเตียนก็ถือเป็นศาสนาหนึ่งที่สอนให้คนเป็นคนดีได้เช่นกัน  แต่ถ้ามองในประเด็นความรอดจากบาปและการรับชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าประทานให้  ความเชื่อของคริสเตียนถือว่าแตกต่างจากความเชื่ออื่น ๆ เป็นอย่างมาก  และจะเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างมาก ถ้าผู้ที่เรียกตัวเองว่าเป็น "คริสเตียน" แต่กลับยึดถือเฉพาะเรื่องคำสอนที่ดีเท่านั้น


ตอบสนอง:
การทำความดีไม่ใช่ช่วยให้เรารอด มีเพียงความเชื่อในพระเยซูเท่านั้น ที่เป็นความรอดอย่างแท้จริง  และโดยพระคุณพระเจ้าเราจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นคนดีด้วย
พลังประจำวัน#172-พฤศจิกายน

พลังประจำวันวันที่ 30 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 29 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 28 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 27 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 26 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 25 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 24 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 23 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 21 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 20 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 19 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 18 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 17 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 16 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 15 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 14 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 13 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 12 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 11 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 10 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 9 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 8 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 7 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 6 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 5 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 4 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 3 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 2 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.