ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 20 พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน

ราชานิรันดร์

 

เตรียมจิตใจ:

ในขณะที่คุณใช้เวลาจำเพาะพระพักตร์พระเจ้า นมัสการพระองค์ในฐานะจอมกษัตริย์ ให้อธิษฐานว่าคุณจะแบ่งปันความเมตตาของพระองค์สำหรับผู้ที่รู้สึกว่าไม่สำคัญและแหลกสลาย

 

อ่าน: สดุดี 72

ขอให้พระราชาทั้งสิ้นน้อมกายลงคำนับท่าน ทุกประชาชาติจะปรนนิบัติท่าน (สดุดี 72:11)

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ถ้าเราอ่านสดุดีบทนี้อย่างผิวเผิน จะเห็นว่า ดาวิดรอคอยการขึ้นปกครองของโซโลมอนบุตรของตน อย่างไรก็ตาม โซโลมอนเริ่มปกครองด้วยสติปัญญาและคุณธรรม แต่จบลงด้วยความล้มเหลวและการแบ่งแยกของอาณาจักรอิสราเอล

ในระดับที่ลึกลงไป สดุดีบทนี้โห่ร้องต้อนรับทายาทดาวิดที่แท้จริง คือองค์พระเยซู สดุดีบทนี้ให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งแก่เราสามประการเกี่ยวกับการปกครองของกษัตริย์องค์นี้ ประการแรก เป็นเรื่องนิรันดร ซึ่งจะคงอยู่ตราบเท่าดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ดำรงอยู่ (ข้อ 5) และจะนำมาซึ่งชีวิตและความหวัง ความอุดมสมบูรณ์ และความรุ่งเรือง (ข้อ 6-7) ประการที่สอง การปกครองของราชานิรันดร์องค์นี้จะทั่วสากล อำนาจทั้งมวลบนโลก ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด จะอยู่ภายใต้การครอบครองของพระองค์ (ข้อ 11) อย่างไรก็ตาม การปกครองนี้จะไม่เป็นแบบเผด็จการ แต่จะนำมาซึ่งพระพรสำหรับทุกประชาชาติ (ข้อ 17ข) ประการสุดท้าย กษัตริย์องค์นี้ทรงมีความห่วงใยโดยเฉพาะต่อคนยากจน คนที่รู้สึกว่าไม่สำคัญ คนที่ถูกข่มเห่งและถูกปฏิเสธ (ข้อ 17-19) 

แม้ว่า คำสัญญาเหล่านี้ยังคงไม่บรรลุผลไปทั้งหมด คำสัญญาของการทรงสร้างใหม่มีขึ้นโดยอำนาจของพระวิญญาณของพระเจ้า และเราจะอาศัยอยู่ในความสว่างแห่งการครอบครองของพระเยซูที่กำลังจะมา “สาธุการแด่พระนามรุ่งโรจน์ของพระองค์เป็นนิตย์” (ข้อ 19)!

 

ตอบสนอง:

“โอ้องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์เต็มใจที่จะใช้ชีวิตทุกวันในความสว่างแห่งกษัตริย์องค์นิรันดร์ และมีส่วนในการนำมาซึ่งอาณาจักรของพระองค์ที่กำลังจะมาถึง”

 
พลังประจำวัน#172-พฤศจิกายน

พลังประจำวันวันที่ 30 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 29 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 28 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 27 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 26 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 25 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 24 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 23 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 22 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 21 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 19 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 18 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 17 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 16 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 15 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 14 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 13 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 12 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 11 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 10 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 9 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 8 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 7 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 6 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 5 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 4 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 3 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 2 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.