ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 18 พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน

พระเมตตาของพระเจ้า


เตรียมจิตใจ:

เมื่อนึกถึงภาพของชนชาติอิสราเอล (ส่วนใหญ่) ที่รับไม่ได้กับพระเยซู ในฐานะของพระผู้ช่วยให้รอด  ทั้ง ๆ ที่ ชนชาตินี้ได้ผ่านประสบการณ์กับพระเจ้ามาอย่างมากมาย  เรารู้สึกถึงเรื่องนี้อย่างไรบ้าง
?


อ่าน :
โรม 9:1-18
เพราะฉะนั้น ทุกสิ่งจึงไม่ขึ้นกับความตั้งใจหรือความมานะของมนุษย์ แต่ขึ้นอยู่กับพระเมตตาของพระเจ้า (โรม 9:16)


สำรวจและใคร่ครวญ:

ในตอนนี้ อ.เปาโล แสดงความเป็นห่วงอย่างลึกซึ้งกับชนชาติอิสราเอล ซึ่งถือได้ว่าเป็นชนชาติของพระเจ้า ได้รับธรรมบัญญัติและพันธสัญญาต่าง ๆ มากมาย  แต่กลับไม่ยอมรับพระเยซูในฐานะของพระผู้ช่วยให้รอด  อาจพูดเป็นสำนวนไทยว่า "ใกล้เกลือกินด่าง" ก็น่าจะได้   อ.เปาโล ยังให้ภาพลูกของพันธสัญญาคืออิสอัค  คือไม่ใช่อิชมาเอล ซึ่งถือว่าเป็นลูกเหมือนกันทางเนื้อหนัง  และยาโคบตามพระประสงค์ของพระเจ้า คือไม่ใช่เอซาว

ซึ่งก็เป็นลูกตามเชื้อสายเหมือนกัน และยังเป็นบุตรหัวปีอีกต่างหาก  พระประสงค์ของพระเจ้าดูจะเป็นเรื่องเข้าใจได้ยาก และพระธรรมตอนนี้ยังอ้างจากพระธรรมอพยพอีกด้วยว่า "เราประสงค์จะกรุณาใคร เราก็จะกรุณาคนนั้น และเราจะเมตตาใคร เราก็จะเมตตาคนนั้น" (ข้อ 15) จนดูเหมือนว่า ทั้งหลายทั้งปวงขึ้นอยู่กับพระเจ้าเท่านั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเลือกของเราเลย (ถึงแม้ว่าภาพรวมตามที่พระคัมภีร์สอน เราคือมนุษย์ผู้มีอิสระในการเลือก) เอาล่ะ ถ้าตามบริบทของพระธรรมตอนนี้  เราก็ยังเลือกได้ ว่าเราจะมองประเด็นนี้จากมุมไหน  มุมที่ 1 คือพวกเราเป็นมนุษย์ผู้เปี่ยมไปด้วยคุณงามความดี แต่พระเจ้ากลับทำให้มีใจแข็งกระด้างจนพลาดจากพระเมตตาของพระองค์  หรือมุมที่ 2 คือพวกเราเป็นมนุษย์ผู้ที่ตกต่ำจากมาตรฐานของพระเจ้าเพราะความบาป แต่โดยพระเมตตาของพระเจ้า จึงทรงเลือกเราให้ได้รับความรอดโดยพระคุณของพระองค์แน่นอน มุมที่ 2 เป็นสิ่งที่เราควรมีอยู่ในใจเราเสมอ

ตอบสนอง: 
สำรวจตัวเองดูว่า ระบบความคิดในชีวิตประจำวันของเรา  ยังอยู่บนรากฐานที่ว่า "เราคือผู้ไม่สมควรจะได้รับพระเมตตา แต่โดยพระคุณเราจึงได้รับพระเมตตา" อยู่หรือไม่
พลังประจำวัน#172-พฤศจิกายน

พลังประจำวันวันที่ 30 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 29 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 28 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 27 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 26 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 25 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 24 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 23 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 22 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 21 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 20 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 19 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 17 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 16 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 15 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 14 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 13 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 12 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 11 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 10 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 9 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 8 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 7 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 6 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 5 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 4 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 3 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 2 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.