ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 17 พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016

การพิพากษาและการช่วยกู้

เตรียมจิตใจ
ข้อความพระคัมภีร์ในพระธรรมโอบาดีห์ซึ่งมีคำพยากรณ์ต่อต้านประเทศชาติในอดีต ปรับแต่งเราในฐานะคริสเตียนวันนี้อย่างไร?


อ่าน
โอบาดีห์  15-21

 “แต่จะมีคนลี้ภัยในภูเขาศิโยน และที่นั้นจะบริสุทธิ์ และพงศ์พันธุ์ของยาโคบจะได้ครอบครอง ดินแดนอันเป็นกรรมสิทธิ์ของเขา“  โอบาดีห์  17

 

สำรวจและใคร่ครวญ
การที่คำพยากรณ์ของโอบาดีห์ยังคงบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์นั้นย่อมหมายความว่ามันมีความสำคัญต่อผู้อ่านต่อมาในภายหลัง เราพอเห็นการบอกเป็นนัยๆ ในพระธรรมตอนที่เราอ่านวันนี้  เอโดมเป็นตัวแทนมากกว่าประเทศเล็กๆ โอบาดีห์โยงการล่มสลายของเอโดมกับ “วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า” ที่”ใกล้เข้ามาแล้ว” สำหรับ       ”มวลประชาชาติ” (ข้อ 15) การปฏิบัติกับเอโดมของพระเจ้ากลายเป็นรูปแบบที่พระองค์จะจัดการกับคนเหล่านั้นที่ต่อต้านพระองค์และวิถีทางของพระองค์

และในเวลาเดียวกัน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาการช่วยกู้และการฟื้นฟูสำหรับประชากรของพระองค์ สำหรับผู้อ่านโอบาดีห์ในขณะนั้น รวมถึงผู้ที่กลับจากการเป็นเชลย (ให้สังเกตว่า คำว่า ”ครอบครอง” หรือ “ได้เป็นกรรมสิทธิ์” ปรากฏกี่ครั้งในข้อ 19 และ 20) เมื่อมองในระยะยาว ครอบคลุมประวัติศาสตร์ความเป็นมา โอบาดีห์ประกาศว่า สิ่งที่ผิดจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงครอบครองเหนือทุกสิ่ง

ข่าวสารจากโอบาดีห์ยังคงสำคัญสำหรับเราเหมือนผู้ฟังในขณะนั้น พระเจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือมวลประชาชาติ พระเมตตาและการพิพากษาไปถึงทุกคนในทุกมุมในโลก และชะตากรรมสุดท้ายของทุกสิ่งอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ โอบาดีห์ยังคงพูดกับเราวันนี้ ทั้งในระดับส่วนตัวและระดับสากลโลก

 

ตอบสนอง

ให้สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเหนือทุกสิ่ง และผลกระทบนั้นที่มีต่อคุณ ต่อผู้ที่ใกล้ชิดกับคุณ และต่อชะตากรรมของโลก แล้วให้เปลี่ยนคำสะท้อนนั้นเป็นคำอธิษฐานและสรรเสริญ
พลังประจำวัน#172-พฤศจิกายน

พลังประจำวันวันที่ 30 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 29 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 28 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 27 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 26 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 25 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 24 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 23 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 22 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 21 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 20 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 19 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 18 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 16 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 15 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 14 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 13 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 12 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 11 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 10 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 9 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 8 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 7 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 6 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 5 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 4 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 3 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 2 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.