ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 16 พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016

ความเย่อหยิ่งและอคติ


เตรียมจิตใจ

คนเยอรมันมีคำๆ หนึ่ง Schadenfreude” ที่หมายความว่า ทำไมคนเราบางครั้งมีความยินดีจากความเคราะห์ร้ายของคนอื่น?


อ่าน
โอบาดีห์  1–14

 “แม้ว่าเจ้าเหินขึ้นไปสูงเหมือนนกอินทรี  แม้ว่ารังของเจ้าอยุ่ในหมู่ดวงดาว  เราจะฉุดเจ้าลงมาจากที่นั่น พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหล่ะ“  โอบาดีห์  4


สำรวจและใคร่ครวญ

ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ชิงดีชิงเด่นระหว่างพี่น้อง หรือเคยเห็นพี่น้องคนอื่นต่อสู้กันเอง คุณจะรู้ว่ามันจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก โอบาดีห์เป็นพระธรรมเล่มที่สั้นที่สุดในพันธสัญญาเดิม สะท้อนให้เห็นความขัดแย้งอันยาวนานระหว่างผู้สืบสายเลือดของยาโคบและเอซาว (ดู อาโมส 1:11,12; เอเสเคียล 25:12–14; และเอเสเคียล 35)  พระวจนะของพระเจ้าผ่านมาทางโอบาดีห์ ที่กล่าวถึงเอโดมที่จะถูกลงโทษเพราะไม่เพียงมองดูด้วยความพอใจกับการล่มสลายของยูดาห์ด้วยมือของชาวบาบิโลน แต่ยังฉวยโอกาสหาผลประโยชน์ด้วย (ข้อ 11-14) เอโดมนั้นหยิ่งในความเป็นอิสระและความมั่นคงปลอดภัยของเขา แต่พระเจ้าก็จะตัดสินพวกเขา โดยใช้พันธมิตรของเขาที่จะเข้ามาปล้นความมั่งคั่งของเขาและขับไล่พวกเขาออกไปจากดินแดนของพวกเขา

ข่าวสารของโอบาดีห์ เป็นคำเตือนที่มีพลังต่อผู้ที่ใช้ความเย่อหยิ่งและความอคติอย่างผิดที่ผิดทาง ไม่ว่าจะเป็นส่วนบุคคลหรือชาติ

แต่มากกว่านั้น ที่คนของพระเจ้าซึ่งอาจยังซวนเซจากการที่กรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายลง และการสูญเสียพระวิหารและระบอบกษัตริย์ บทสรุปของคำพยากรณ์ของโอบาดีห์ได้ให้ความหวังว่าวัตถุประสงค์ของพระเจ้ายังตั้งมั่นอยู่  พระองค์ได้ลืมพันธสัญญาของพระองค์หรือไม่?  พระสัญญาที่มีต่อยาโคบยังจะทำให้สำเร็จหรือไม่? พระเจ้านั้นชัดเจน เราจะเห็นพระองค์ที่จะพิพากษาบรรดาประชาชาติ พระองค์จะทรงสัตย์ซื่อต่อประชากรของพระองค์

ตอบสนอง

ให้ใคร่ครวญถึงวิธีที่พระเจ้าตอบโต้เอโดมสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่นางฮันนาห์ (1 ซามูเอล 2:1–10) และนางมารีย์ (ลูกา 1:46–55)  ร้องในเพลงสรรเสริญว่าพระเจ้าทรงยกผู้น้อยขึ้นและฉุดผู้ที่อยู่สูงลง
พลังประจำวัน#172-พฤศจิกายน

พลังประจำวันวันที่ 30 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 29 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 28 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 27 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 26 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 25 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 24 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 23 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 22 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 21 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 20 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 19 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 18 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 17 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 15 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 14 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 13 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 12 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 11 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 10 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 9 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 8 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 7 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 6 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 5 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 4 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 3 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 2 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.