ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 14 พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2016

พระเจ้าแห่งพระสิริ

 

เตรียมจิตใจ

บางคนคิดว่า การที่พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษานั้น เป็นเรื่องห่างไกล ทำไมจึงคิดเช่นนั้น ทั้งๆ ที่มีเรื่องมากมายที่รออุทธรณ์เพื่อความยุติธรรม?

 

อ่าน  ฮาบากุก 2:2–20

 “เพราะว่าพิภพจะเต็มไปด้วยความรู้ในเรื่องพระสิริของพระยาเวห์ดังน้ำที่เต็มทะเล“  ฮาบากุก 2:14

 

สำรวจและใคร่ครวญ

คำตอบของพระเจ้าแก่ฮาบากุกคือจะมีการพิพากษา แต่ยังไม่ถึงเวลา ข้อ 3 เตือนทั้งฮาบากุกและพวกเราให้เชื่อและวางใจในเวลาของพระเจ้า แต่เราจะดำเนินชีวิตอยู่อย่างไรในขณะนี้? พระเจ้าได้ย้ำกับเราหลายครั้งในพันธสัญญาใหม่ว่า ให้เราดำรงชีวิตโดยความเชื่อ (ข้อ 4)

จากข้อ 6-20 สามารถสรุปด้วยคำว่า “วิบัติ“ ซึ่งปรากฏถึง 5 ครั้ง ให้เราหาดูในพระธรรมตอนนี้ (ข้อ 6, 9,12,15,19) แต่ละส่วนระบุถึงบาปแต่ละอย่าง แม้ว่าพระเจ้าจะทรงใช้บาบิโลนเป็นเครื่องมือในการพิพากษาลงโทษ บาบิโลนเองก็จะต้องถูกพิพากษาลงโทษเพราะการบุกรุกแสวงหาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง สร้างอาณาจักรด้วยสิ่งที่ได้มาอย่างอยุติธรรม กระทำการรุนแรง การทุจริต และการสร้างรูปเคารพสำหรับตน แม้ดูเหมือนเหตุการณ์จะตรงกันข้าม แต่พระเจ้าทรงห่วงใยในประชากรของพระองค์จริงๆ และแม้เมื่อมีเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้น เรามั่นใจได้ว่าพระองค์จะไม่ปล่อยเราให้อยู่กับเหตุการณ์เลวร้ายในที่สุด  ทั้งหมดนี้รับประกันโดยพระสัญญา คือในปัจจุบัน “แต่พระยาห์เวห์สถิตในพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์ จงให้ทั่วทั้งแผ่นดินโลกสงบนิ่งต่อพระพักตร์พระองค์เถิด” (ข้อ 20) และในอนาคต วันหนึ่งทั่วโลกจะเต็มไปด้วยความรู้ถึงพระเกียรติสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้า (ข้อ 14) แม้ยังไม่เป็นเช่นนั้นในขณะนี้ แต่วันหนึ่งข้างหน้าจะเป็นเช่นนั้นและทุกคนก็จะได้รับรู้

 

ตอบสนอง

ให้อธิษฐานเผื่อผู้ที่ยังคงทนทุกข์ทรมานจากมือของผู้ปกครองแบบเผด็จการ ที่ไม่ยุติธรรมและกระทำการรุนแรง 
พลังประจำวัน#172-พฤศจิกายน

พลังประจำวันวันที่ 30 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 29 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 28 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 27 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 26 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 25 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 24 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 23 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 22 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 21 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 20 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 19 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 18 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 17 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 16 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 15 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 13 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 12 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 11 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 10 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 9 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 8 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 7 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 6 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 5 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 4 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 3 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 2 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.