ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 13 พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน

เรื่องราวชีวิต

 

เตรียมจิตใจ:

ใช้เวลาสักครู่คิดดูว่า มุมมองของคุณต่อพระเจ้าได้เปลี่ยนไปอย่างไรในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา คุณใช้คำใดบรรยายถึงพระเจ้าในอดีต และคุณจะใช้คำใดในวันนี้?

 

อ่าน: สดุดี 71

แต่ข้าพระองค์จะหวังอยู่เสมอ และจะสรรเสริญพระองค์มากยิ่งๆ ขึ้น (สดุดี 71:14)

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

สดุดีบทนี้ อาจจะเขียนโดยดาวิดในวัยชรา แสดงให้เห็นความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในตลอดทุกช่วงชีวิตของเขา ตั้งแต่เกิด (ข้อ 6) และวัยหนุ่ม (ข้อ 5) จนถึงวัยชรา ในขณะที่ผู้เขียนสดุดีพึ่งพิงอยู่บนพระลักษณะของพระเจ้า เขาประกาศว่า เขาจะมีความหวังอยู่เสมอ (ข้อ 14)

ความหวังมีหน้าตาอย่างไรสำหรับคุณ?

เมื่อเรารู้จักพระเจ้าในฐานะ “ศิลาแห่งการลี้ภัย” ส่วนตัวของเราแล้ว ไม่ว่าเราจะเผชิญกับสถานการณ์ใด ๆ นชเรามีความเชื่อที่หยั่งรากลึกว่า พระเจ้ายังทรงครอบครองเหนือทุกสิ่ง ผู้เขียนสดุดีประสบกับการท้าทายในวัยชรา แต่ตระหนักว่า ไม่มีสิ่งใดที่จะสิ้นหวังกับพระเจ้า

มีข้อพระคัมภีร์สองข้อที่ข้าพเจ้าชื่นชอบมาก ข้อแรกคือ ข้อ 7 กล่าวถึงว่า ชีวิตของผู้เขียนสดุดีได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังของพระเจ้าต่อคนอื่นอย่างไร เมื่อผู้คนมองดูชีวิตเรา เขามองเห็นอะไรเกี่ยวกับพระเจ้า? เราเป็นผู้นำมาซึ่ง สันติสุข ความชื่นชมยินดี และความรักหรือไม่? และชีวิตการอธิษฐานของเราหล่อหลอมการดำเนินชีวิตของเราอย่างไร?

ข้อที่สอง คือ ข้อ 24 กล่าวว่า “ลิ้นของข้าพระองค์จะพูดถึงความช่วยเหลืออันชอบธรรมของพระองค์วันยังค่ำ” ความเชื่อของผู้เขียนสดุดีประจักษ์ชัดในชีวิตของเขา และก็ประจักษ์ชัดในคำพูดของเขาด้วย เราจะคุยอวดพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในแต่ละวันอย่างไรในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดนี้?

 

ตอบสนอง:

ให้อ่านสดุดีบทนี้อย่างช้า ๆ อีกครั้ง ในขณะอ่าน ให้สะท้อนถึงการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้า ที่นี่และขณะนี้ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์

 
พลังประจำวัน#172-พฤศจิกายน

พลังประจำวันวันที่ 30 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 29 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 28 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 27 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 26 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 25 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 24 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 23 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 22 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 21 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 20 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 19 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 18 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 17 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 16 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 15 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 14 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 12 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 11 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 10 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 9 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 8 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 7 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 6 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 5 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 4 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 3 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 2 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.