ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 12 พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2016

พระเจ้าแห่งความยุติธรรม

 

เตรียมจิตใจ

เราจะสามารถดำเนินชีวิตที่เป็นจริงในความท้าทายของโลกนี้ ในขณะที่เราได้รับการหนุนใจให้มั่นคงในความเชื่อของเราอย่างไร?


อ่าน ฮาบากุก 1:12 – 2:1

 “พระเนตรของพระองค์บริสุทธิ์เกินกว่าจะทอดพระเนตรการชั่ว จะทรงมองดูความบาปก็ไม่ได้ ไฉนพระองค์ทอดพระเนตรคนทรยศ และทรงเงียบอยู่เมื่อคนอธรรมกลืนคนชอบธรรมกว่าตัวเขาเสีย?”  ฮาบากุก 1:13

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ฮาบากุกตอบสนองต่อข่าวที่บาบิโลนบุกยูดาห์อย่างไร? เขาอุทธรณ์พระเจ้าว่า ทำไมพระเจ้าจึงทรงทำเช่นนั้น เมื่อคำอุทธรณ์แรกที่บ่นว่าพระเจ้าไม่ทรงทำอะไร คำอุทธรณ์ที่สองจึงเป็นสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำ!

ให้สังเกตคำเริ่มต้นของเขาในข้อ 12 ดูว่าเขายืนยันว่าพระเจ้าเป็นเช่นไร คือเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงดำรงมาแต่นิรันดร์กาล ทรงบริสุทธิ์ ทรงเป็นศิลา ทรงเป็นผู้พิพากษา นั่นคือส่วนหนึ่งที่เขาต่อสู้อยู่ เขาพยายามผูกเข้าด้วยกันสิ่งที่เขารู้เกี่ยวกับพระเจ้าและสิ่งที่เขาเห็นในโลกรอบตัวเขา  ซึ่งก็เหมือนกับพวกเราที่ตกอยู่ในสภาพนี้บางครั้งด้วย ดังนั้น ฮาบากุกตั้งคำถามกับพระเจ้า (ข้อ 13) ถ้าพระองค์ทรงบริสุทธิ์ ทำไมถึงปล่อยให้ศัตรูที่ไร้เมตตาทำร้ายประชากรของพระองค์? ในข้อ 14 ถึง 17 เขาเปรียบเทียบชาวบาบิโลนเหมือนคนกำลังจับปลาด้วยแห เขาไม่เพียงแต่เปรมปรีดิ์ในการจับปลา แต่เขายังบูชาแหนั้น! พระเจ้าทำเช่นนั้นได้อย่างไร? ให้ดูข้อ 17 อีกครั้ง และรับรู้ถึงความแรงของคำถามของฮาบากุก ฮาบากุกได้หยุดชั่วขณะ เขาได้อุทธรณ์กรณีของเขากับพระเจ้าแล้ว และรอดูว่าพระเจ้าจะตอบว่าอย่างไร (2:1) พระเจ้าจะทรงตอบหรือไม่? และพระองค์จะทรงตอบว่าอย่างไร?


ตอบสนอง

คุณเคยต่อสู้ดิ้นรนแค่ไหน ที่พระเจ้าดูเหมือนไม่ทรงทำอะไรหรือทำสิ่งที่คุณประหลาดใจ ไม่ว่าจะในชีวิตคุณหรือเหตุการณ์ในโลก? คุณได้เรียนรู้อะไรจากฮาบากุก?
พลังประจำวัน#172-พฤศจิกายน

พลังประจำวันวันที่ 30 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 29 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 28 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 27 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 26 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 25 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 24 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 23 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 22 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 21 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 20 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 19 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 18 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 17 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 16 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 15 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 14 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 13 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 11 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 10 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 9 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 8 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 7 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 6 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 5 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 4 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 3 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 2 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.