ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 10 พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2016

สำรวจสิ่งที่เป็นอยู่


เตรียมจิตใจ
:

ใช้เวลานี้สะท้อนคริสตจักรของคุณอย่างสัตย์ซื่อ ผู้เชื่อมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหรือไม่? หรือทะเลาะวิวาทต่อสู้กัน? และดึงคนไปคนละทิศละทาง?  ทูลขอพระเจ้าที่แสดงให้คุณเห็นว่าคุณจะทำอะไรได้


อ่าน
: กิจการ 4:32–37

 “คนทั้งหลายที่เชื่อนั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน“ กิจการ 4:32

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

มาถึงเวลาพัก จากกิจการทั้ง 4 บท เราได้เรียนรู้คำสอนสุดท้ายของพระเยซู อัครสาวกคนใหม่ที่มาแทนยูดาส เหตุการณ์ที่ตื่นเต้นในวันที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมา การรักษาที่เร้าใจ คำเทศนาทั้งสองของเปโตร การถูกผู้มีอำนาจจับไป และการประชุมอธิษฐานที่เขย่าโลก!  ดังนั้น ลูกาจึงหยุดสักครู่ที่นี่ ยืนถอยออกมาเพื่อสำรวจสิ่งที่เป็นอยู่ และอธิบายภาพรวมของคริสตจักรใหม่นี้

ปัญหาจากพระธรรมตอนที่เราคุ้นเคยเป็นต้นว่า พวกเขาสูญเสียผลกระทบของพวกเขา ดังนั้น ให้พยายามหันกลับ ลองจินตนาการสิ่งที่ลูกาเขียน  “ผู้เชื่อทุกคนแตกความสามัคคีกัน ต่อสู้โต้เถียงกัน ทุกคนยึดติดกับสมบัติของตนเองและปฏิเสธที่จะแบ่งปัน พวกสาวกก็ดูเหมือนหมดแรง และหลังจากที่ผู้นำศาสนาสั่งห้ามพูดถึงเรื่องการเป็นขึ้นจากตาย” ฉันสงสัยว่าคริสตจักรเช่นนี้จะไปรอดหรือไม่!

ดังนั้น บางทีอาจเป็นประเด็นสำหรับเราในวันนี้  คริสตจักรของคุณเหมือนอย่างที่ลูกาพูดถึง หรืออย่างที่ฉันเขียนถึง? คริสตจักรหนึ่งจะก้าวไปในอนาคต รับใช้อย่างสัตย์ซื่อ แต่อีกแห่งอาจไม่เป็นอย่างนั้น


ตอบสนอง
:

“ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคริสตจักรของฉัน ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในคริสตจักรของพระองค์ โปรดให้เราเห็นถึงความอ่อนแอ และโปรดทรงเสริมกำลังเราที่จะรับใช้โลกนี้ที่พระองค์ทรงเรียกให้เรารับใช้ ทูลขอในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ อาเมน”
พลังประจำวัน#172-พฤศจิกายน

พลังประจำวันวันที่ 30 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 29 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 28 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 27 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 26 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 25 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 24 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 23 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 22 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 21 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 20 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 19 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 18 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 17 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 16 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 15 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 14 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 13 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 12 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 11 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 9 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 8 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 7 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 6 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 5 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 4 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 3 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 2 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.