ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 9 พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2016

เพียงวันธรรมดาวันหนึ่ง?


เตรียมจิตใจ
:

เปโตรและยอห์นได้มาอยู่ในแนวหน้าของพันธกิจ แต่พวกเขาไม่ได้อยู่ตามลำพัง เมื่อเขาถูกปล่อยตัว เขาก็กลับไปอยู่กับผู้เชื่อคนอื่นๆ คุณหันไปหาใครเมื่อมีเหตุการณ์ยุ่งยาก?


อ่าน
: กิจการ 4:23–31

 “เมื่อได้รับการปล่อยตัวแล้วท่านทั้งสองจึงไปหาพวกพ้อง เล่าเรื่องทั้งหมดที่พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่พูดกับพวกท่าน เมื่อเขาทั้งหลายฟังแล้วก็ร่วมใจกันเปล่งเสียงทูลพระเจ้าว่าข้าแต่องค์เจ้านาย พระองค์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก”  กิจการ 4:23,24

สำรวจและใคร่ครวญ:

บางวันก็เป็นไปด้วยดีตามที่เราคาดหวัง เพียงเมื่อวานนี้เอง ที่เปโตรและยอห์นได้ไปยังพระวิหารตามปกติ (3:1) แต่ให้ดูว่ามีอะไรตามมา นั่นคือ การรักษา การเทศนาสั่งสอน และมีคนจำนวนมากเข้าไปยังโบสถ์ใหม่นี้ (4:4), ถูกขังคุกและถูกผู้มีอำนาจสั่งไม่ให้พูด (ข้อ 18). พวกเขาคงเหน็ดเหนื่อยและอ่อนแรง  สิ่งที่พวกเขาตอบสนองนั้นตรงไปตรงมา พวกเขากลับไปยังที่พักและอธิษฐาน แต่คำอธิษฐานอะไรเช่นนี้ ! พวกเขาร่วมใจกัน (ข้อ 24) จดจ่อที่พระเจ้า (ข้อ 24) ใช้พระคัมภีร์  (ข้อ 25,26), ระลึกถึงประสบการณ์ที่ผ่านมา (ข้อ 27) รับรู้อำนาจสูงสุดของพระเจ้า (ข้อ 28) และมุ่งที่พันธกิจ ไม่ใช่ความต้องการของพวกเขาเอง (ข้อ 29,30) และผลที่ออกมาคืออะไร? พวกเขาเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ข้อ 31)! ผู้นำทางศาสนาต้องตระหนักว่าปัญหาของเขาจะไม่หายไป!

นี่เป็นตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่ทั้งคริสตจักรร่วมใจกันอธิษฐาน  “เขาทั้งหลาย” (ข้อ 24) ในที่นี้ไม่เพียงเปโตรและยอห์น และนี่เป็นการเตือนที่ดีว่า การอธิษฐานเป็นมากกว่าการทูลขอ (ข้อ 24–28). ตัวอย่างคำอธิษฐานนี้จะช่วยคริสตจักรของคุณได้อย่างไร?


ตอบสนอง
:

แบ่งปันคำอธิษฐานนี้และใช้เป็นรูปแบบคำอธิษฐานสำหรับคริสตจักรหรือกลุ่มย่อยของคุณ ถ้าคุณไม่สามารถมารวมกันได้ ลองใช้เทคโนโลยี เช่นโทรศัพท์ ไลน์ อีเมล์ ฯลฯ ที่เราจะประชุมอธิษฐานพร้อมกันในที่ต่างกัน 
พลังประจำวัน#172-พฤศจิกายน

พลังประจำวันวันที่ 30 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 29 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 28 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 27 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 26 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 25 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 24 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 23 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 22 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 21 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 20 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 19 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 18 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 17 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 16 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 15 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 14 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 13 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 12 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 11 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 10 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 8 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 7 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 6 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 5 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 4 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 3 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 2 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.