ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 8 พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2016

คุณรู้จักใคร?


เตรียมจิตใจ
:

“ฉันยืนประหลาดใจต่อพระพัตรพระเยซูชาวนาซาเร็ธ และสงสัยว่า พระองค์รักฉันซึ่งเป็นคนบาป คนถูกกล่าวโทษ คนมีมลทินได้อย่างไร? (Charles H Gabriel 1856–1932) ให้สงบจิตใจของคุณจดจ่อที่พระเยซูและใช้เวลาเข้าเฝ้าพระองค์


อ่าน
: กิจการ 4:13–22

 “เพราะเราไม่สามารถหยุดพูดในสิ่งที่ได้เห็นและได้ยิน” กิจการ 4:20


สำรวจและใคร่ครวญ
:

การแค่รู้จักคนบางคนนั้นต่างกับที่จะรู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับเขา ผู้มีอำนาจตระหนักว่า คำสอนที่กล้าหาญของเปโตรและยอห์นนั้นไม่ใช่เพราะพวกเขาเป็นนักเรียนที่ประสบความสำเร็จในโรงเรียนสอนศาสนศาสตร์ คำอธิบายง่ายๆ คือ พวกเขาเคยอยู่กับพระเยซู และพวกผู้นำก็รู้ (ข้อ 13) ผู้มีอำนาจก็ไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไร หลักฐานก็ต่อต้านพวกเขา (ข้อ 14,16) แต่พวกเขาก็ไม่สามารถยอมรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นปฏิกริยาจึงค่อนข้างน่าเวทนา “หยุดพูดเรื่องพระเยซู” คือสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุดในขณะนี้ (ข้อ 18) ตั้งแต่นั้นมา ผู้อำนาจได้พยายามให้คริสเตียนอยู่เงียบๆ ที่อยู่ในระบอบเผด็จการ เช่นสหภาพโซเวียตในอดีต หรือ เกาหลีเหนือในวันนี้ ใช้การข่มขู่จับเข้าคุก บางรัฐบาลหรือองค์การทุกวันนี้ ก็ปฏิบัติต่อผู้เชื่อไม่เสมอภาคกัน สื่อก็มีการลบหลู่ล้อเลียน แต่ในที่สุด พวกเขาจะล้มเหลว (ข้อ 21)  ดังเช่นที่เปโตรและยอห์นพูดใน (ข้อ 19) ว่า เป็นการยากที่จะปฏิเสธประสบการณ์ของคุณเอง


ตอบสนอง
:

เปโตรไม่ได้สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าตลอด (ลูกา 22:54–62) แต่นั่นยังไม่ใช่ตอนจบของเขา (ยอห์น 21:15–19) คุณถูกกีดขวางโดยความล้มเหลวในอดีตหรือไม่? ทูลขอพระเจ้าที่จะฟื้นฟูคุณเช่นเดียวกับเปโตร ให้ประสบการณ์ใหม่แห่งการอภัยหล่อลื่นชีวิตแห่งการเชื่อฟังของคุณในวันนี้ 
พลังประจำวัน#172-พฤศจิกายน

พลังประจำวันวันที่ 30 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 29 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 28 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 27 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 26 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 25 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 24 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 23 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 22 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 21 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 20 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 19 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 18 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 17 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 16 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 15 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 14 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 13 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 12 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 11 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 10 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 9 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 7 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 6 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 5 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 4 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 3 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 2 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.