ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 7 พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2016

ไม่มีนามอื่นใด


เตรียมจิตใจ
:

คุณเชื่อจริงๆ หรือที่ว่าพระเยซูเป็นหนทางเดียวสู่ความรอด? แล้วคนหรือพระอื่นๆ ล่ะ? คุณจะตอบอย่างไรถ้ามีคนถามคุณคำถามนี้ในวันนี้?

 

อ่าน : กิจการ 4:1–12

“ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย เพราะว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้น ไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า”  กิจการ 4:12

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

การที่จะบอกว่าพระเยซูเป็นความหวังเดียวของเรานั้นไม่เป็นที่นิยมในปัจจุบันมากกว่าในอดีต ชายที่เป็นง่อยได้รับการรักษานำไปสู่ความสำเร็จในการสอนใหม่นี้ (ข้อ 4) แต่สำหรับผู้นำทางศาสนา (ข้อ 5) เปโตรและยอห์นกลายเป็นปัญหา จะต้องจัดการอะไรบางอย่าง ปัญหาอยู่ที่ข่าวสารที่สื่อมากกว่าความนิยมในตัวคน เปโตรและยอห์นสอนเกี่ยวกับพระเยซู (ข้อ 2,10) และอีกครั้งหนึ่งที่เปโตรไม่ได้ละอายที่จะเตือนประชาชนถึงผู้ที่เขาได้ฆ่า ยิ่งกว่านั้นเขาสอนเกี่ยวกับการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซู (ข้อ 2,10) ผู้มีอำนาจส่วนใหญ่ในพระวิหารเป็นพวกสะดูสีผู้ซึ่งไม่เชื่อในเรื่องการเป็นขึ้นจากตาย (ลูกา 20:27) หนึ่งคืนในคุกไม่ได้ทำให้เปโตรและยอห์นกังวลมากนัก

ทำไมพวกเขาทั้งสองจึงยืนหยัดที่ประกาศข่าวนี้ ? บางที่ผู้มีอำนาจเชื่อว่าเป็นการเล่นกับอำนาจ แน่นอนพวกเขาจะประสบความสำเร็จ (ข้อ 4) แต่เราอาจสรุปเหลือเรื่องเดียวคือพวกเขาไม่มีทางเลือก ในฐานะสักขีพยานในการเป็นขึ้นมาจากตาย พวกเขารู้ว่า พระเยซูเป็นเพียงความหวังเดียว (ข้อ 12) พวกเขาจะนิ่งเงียบอยู่ได้อย่างไร?


ตอบสนอง
:

คุณเคยรู้จักคนที่กำลังทนทุกข์ทรมานที่เขาสัตย์ซื่อต่อสิ่งที่เขาเชื่อเกี่ยวกับพระเยซูหรือไม่?  อธิษฐานเผื่อเพื่อพระเจ้าจะหนุนใจและช่วยเขาในวันนี้ และอธิษฐานเผื่อคุณเองที่จะสัตย์ซื่อเมื่อถูกการทดลอง
พลังประจำวัน#172-พฤศจิกายน

พลังประจำวันวันที่ 30 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 29 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 28 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 27 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 26 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 25 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 24 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 23 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 22 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 21 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 20 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 19 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 18 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 17 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 16 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 15 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 14 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 13 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 12 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 11 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 10 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 9 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 8 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 6 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 5 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 4 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 3 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 2 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.