ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 6 พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน

เข้าตาจน

 

เตรียมจิตใจ:

ให้คิดกลับไปถึงช่วงเวลาในชีวิตคุณ ที่คุณได้ร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า พระองค์ตอบสนองอย่างไร และ เป็นการเสริมสร้างความเชื่อในชีวิตคุณได้อย่างไร

 

อ่าน: สดุดี 70

แต่ข้าพระองค์ยากจนและขัดสน ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงรีบมาช่วยข้าพระองค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขออย่าทรงรอช้า พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ และผู้ช่วยกู้ของข้าพระองค์ (สดุดี 70: 5) 

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

เราจะทำอย่างไรเมื่อรู้สึกตึงเครียด สดุดีสั้น ๆ บทนี้ (ซึ่งคล้ายคลึงกับ สดุดี 40: 13 – 17 มาก) ให้คำแนะนำบางอย่างแก่เรา ประการแรก เราจำเป็นต้องตรงไปยังพระเจ้าเลย พระองค์ควรเป็นจุดแรกที่เราไปร้องหา ไม่ใช่ที่พึ่งสุดท้าย ประการที่สอง สดุดีบทนี้เป็นข้อเตือนใจเราว่า คำอธิษฐานของเราไม่จำเป็นต้องสละสลวย เราสามารถเข้าตรงประเด็นกับพระเจ้าได้เลย ประการที่สาม แทนที่จะจัดการกับเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยตัวเอง ดาวิดขอให้พระเจ้าจัดการกับศัตรูของเขา  ไม่เพียงอธิษฐานให้ศัตรูของเขาล้มเหลว เขาต้องการให้ศัตรูได้รับความอับอาย นี่สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจแบบพันธสัญญาเดิม ที่พระเจ้าจะทรงอวยพระพรผู้ที่อวยพรประชากรของพระเจ้า และสาปแช่งผู้ที่แช่ง แต่ภายใต้พันธสัญญาใหม่กับพระคริสต์ เราถูกเรียกให้อธิษฐานเผื่อศัตรูของเรา (มัทธิว 5:43-44) ประการที่สี่ ท่ามกลางช่วงเวลาที่ยากลำบาก มีเสียงเรียกร้องในข้อ 4 ให้ชื่นชมยินดีในพระเจ้า แม้เมื่อเรารู้สึกว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงลงมือเร็วพอ เราจำเป็นต้องระลึกว่าพระองค์เป็นใคร และพระองค์ทรงสมควรแก่การสรรเสริญ

 

ตอบสนอง:

ให้บันทึกบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในใจคุณขณะนี้ แล้วเขียนแบ่งเป็นสองช่อง ช่องหนึ่งสำหรับสิ่งที่คุณเป็นผู้รับผิดชอบ และอีกช่องหนึ่งสำหรับสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นผู้รับผิดชอบ รายการที่เขียนไว้อย่างนั้นจะช่วย

คุณในการอธิษฐานได้อย่างไร?
พลังประจำวัน#172-พฤศจิกายน

พลังประจำวันวันที่ 30 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 29 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 28 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 27 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 26 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 25 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 24 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 23 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 22 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 21 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 20 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 19 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 18 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 17 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 16 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 15 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 14 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 13 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 12 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 11 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 10 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 9 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 8 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 7 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 5 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 4 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 3 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 2 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.