ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
บทบรรณาธิการพลังประจำวันฉบับที่ 172

 บทบรรณาธิการ พลังประจำวันฉบับที่ 172 (กันยายน-ธันวาคม)


พลังประจำวันฉบับนี้ยังอยู่ในปีแรกของของรอบใหม่ในการอ่านพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบที่เราจะสามารถอ่านพระคัมภีร์หมดเล่มได้อย่างเข้าใจภายใน 4-5 ปี เราจะยังอ่านปฐมกาลต่อจากเล่มที่แล้ว ในพันธสัญญาเดิม เราจะอ่านนางรูธ ฮาบากุกและโอบาดีห์ และเราจะอ่านจากพันธสัญญาใหม่ ในพระธรรมฟีลิปปีทั้งเล่ม และบทเริ่มต้นของกิจการ มัทธิว มาระโก โรมและฮีบรู

ตามแผนการอ่านพลังประจำวันของคริสตธรรมสัมพันธ์ประเทศไทยในปีนี้ ได้ตั้งใจว่าเนื้อหา 10-30% จะเขียนโดยผู้เชื่อและผู้รับใช้ท้องถิ่นในความเข้าใจและประยุกต์เข้ากับบรรยากาศและวัฒนธรรมไทย ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับผู้ปกครองเกรียงศักดิ์ บุญเสริมสุวงศ์ ที่ได้เขียนจากพระธรรมโรมอย่างต่อเนื่อง และศาสนาจารย์สมพร ศิริกลการ ที่ได้เขียนพระธรรมฟีลิปปีทั้งเล่มลงในฉบับนี้  ขอขอบคุณผู้อ่านทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่มีการตอบสนองมาทั้งทางอีเมล์และทางไลน์  หากท่านใคร่มีส่วนในการเขียนหรือแปลเพื่อแบ่งปันพระพร ความเชื่อและความเข้าใจ ผู้จัดทำพลังประจำวันยินดีที่จะติดต่อกับท่านในรายละเอียด

ขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรท่านผู้อ่านพลังประจำวันทุกท่านและครอบครัว ให้เติบโตขึ้นในพระคุณและความรัก และโดยเฉพาะในเทศกาลคริสตมาสและปีใหม่นี้ เราจะแสดงออกถึงความเชื่อของเราในการกระทำ และแบ่งปัน พระพร ความรัก และพระวจนะของพระเจ้าออกไปยังคนรอบข้างที่มีความต้องการ

“พระองค์ทรงทำให้ท่านถ่อมใจและทรงปล่อยท่านให้หิวและทรงเลี้ยงท่านด้วยมานา...มนุษย์ไม่ได้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารเพียงสิ่งเดียวแต่มนุษย์จะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยทุกสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระยาห์เวห์” (เฉลยธรรมบัญญัติ 8:3)

 

Merry Christmas 2016  &  Happy New Year 2017
บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการพลังประจำวันฉบับที่ 174
บทบรรณาธิการพลังประจำวันฉบับที่ 170
บทบรรณาธิการพลังประจำวัน ฉบับที่ 169
บทบรรณาธิการพลังประจำวันฉบับที่ 168
บทบรรณาธิการพลังประจำวันฉบับที่ 167
บทบรรณาธิการพลังประจำวัน ฉบับที่ 166
บทบรรณาธิการพลังประจำวัน ฉบับที่ 165
บทบรรณาธิการ พลังประจำวันฉบับที่ 164
บทบรรณาธิการ พลังประจำวันฉบับที่ 163
บทบรรณาธิการพลังประจำวันฉบับที่ 162
บทยรรณาธิการ ฉบับที่ 161
บทบรรณาธิการ พลังประจำวันฉบับที่ ๑๖๐
บทบรรณาธิการฉบับที่ 159
บทบรรณาธิการฉบับที่158
บทบรรณาธิการ ฉบับที่ ๑๕๗
บทบรรณาธิการ ฉบับที่ ๑๕๖
บทบรรณาธิการฉบับที่ ๑๕๖
บทบรรณาธิการ ฉบับที่ ๑๕๕
บทบรรณาธิการฉบับที่ ๑๕๔
บทบรรณาธิการฉบับที่ ๑๕๓
บทบรรณาธิการฉบับที่ 152 article
บทบรรณาธิการพลังประจำวัน ฉบับที่ 151
บทบรรณาธิการพลังประจำวัน ฉบับที่150 article
บทบรรณาธิการพลังประจำวัน ฉบับที่ 149 article
บทบรรณาธิการ พลังประจำวัน ฉบับที่ 148Copyright © 2010 All Rights Reserved.