ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 5 พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2016

ล้วนเกี่ยวกับพระเยซู


เตรียมจิตใจ
:

คุณรู้จักใครที่ชีวิตของเขาทำให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า?  ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?


อ่าน
: กิจการ 3:11–26

เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงกลับใจและหันมาหาพระเจ้า เพื่อที่ว่าความผิดบาปของพวกท่านจะได้รับการลบล้าง”  กิจการ 3:19


สำรวจและใคร่ครวญ
:

ไม่แปลกใจที่คนง่อยได้รับการรักษาทำให้เกิดความปั่นป่วน ใช่ล่ะ มันเป็นการอัศจรรย์ แต่สำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับพระคัมภีร์ มันคือการสำเร็จตามคำพยากรณ์ (อิสยาห์ 35:6) พระเจ้าได้เสด็จมา ยุคใหม่ได้เริ่มต้น แต่น่าเสียดายที่ประชาชนเพ่งความสนใจไปที่เปโตรและยอห์น (ข้อ 11) ไม่ใช่ที่พระเจ้า นั่นคือการไปผิดทิศทางตามที่เปโตรกล่าว (ข้อ 12) เราจะดึงความสนใจออกไปจากตัวเราหรือคริสตจักรของเราอย่างไร และมุ่งไปที่พระเยซูโดยไม่ฟังดูเหมือนการถ่อมตัวอย่างผิดๆ

การแก้ปัญหาของเปโตรในที่นี้ก็เหมือนกับในวันเพ็นเทคอสต์ เขาบอกประชาชนเกี่ยวกับความผิดจริงๆ ของพวกเขาต่อพระพักตร์พระเจ้า (ข้อ 13-15) แต่เขาไม่ยินดีที่จะบอกพวกเขาว่า พวกเขาได้ทำการนั้นเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ (ข้อ 17) หลังจากนั้น ซึ่งไม่นานนักที่เขาเองได้ปฏิเสธพระเยซู (ลูกา 22:54–62) และทันที เขาก็ฉวยโอกาสกลับใจและขอการอภัย (ข้อ 19). เป็นไปได้อย่างไรที่เราซึ่งได้รับการอภัยอย่างแท้จริงจะไม่ยอมให้อภัยคนอื่น (ดูลูกา 7:47; มัทธิว 18:21–35)?  พวกเราต่างก็เป็นหนี้โดยสิ้นเชิงในพระเยซูสำหรับของประทานแห่งพระคุณและการรักษา


ตอบสนอง
:

เป็นเพราะพระนามพระเยซูและความเชื่อที่มาทางพระองค์ของเขา  ทำให้เขาได้รับการรักษาให้หายเป็นปกติ (ข้อ 16). สะท้อนถึงสิ่งที่พระเยซูได้ทำเพื่อคุณ ขอบคุณพระองค์สำหรับความเชื่อที่ประทานให้

 
พลังประจำวัน#172-พฤศจิกายน

พลังประจำวันวันที่ 30 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 29 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 28 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 27 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 26 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 25 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 24 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 23 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 22 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 21 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 20 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 19 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 18 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 17 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 16 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 15 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 14 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 13 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 12 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 11 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 10 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 9 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 8 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 7 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 6 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 4 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 3 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 2 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.