ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 3 พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2016

ภาวะวิกฤต


เตรียมจิตใจ:

คุณจำได้ไหมว่า คุณเคยฟังหรืออ่านหนังสือที่ทำให้คุณรู้สึกผิด? คุณได้ตอบสนองไปอย่างไร?

 

อ่าน : กิจการ 2:37–47
เพราะว่าพระสัญญานั้นตกแก่ท่านทั้งหลายกับลูกหลานของพวกท่านด้วย และแก่ทุกคนที่อยู่...”  กิจการ 2:39

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ช่างเป็นเช้าที่น่าตื่นเต้นสำหรับประชาชน! ในตอนแรกพวกเขาได้ยินเสียงที่พระวิญญาณบริสุทธิ์บัพติสมาเหล่าสาวก แล้วพวกเขาได้ยินเสียงคนธรรมดาจากกาลิลีสรรเสริญพระเจ้าในภาษาของเขาที่เขาเข้าใจ และสุดท้ายเขาได้ยินคำเทศนาที่บอกว่าพวกเขาจะต้องรับผิดชอบต่อการตายของพระเมสสิยาห์และองค์พระผู้เป็นเจ้า ฉันคิดว่าถ้าฉันอยู่ที่นั่น ฉันคงมีความรู้สึกท่วมท้นและตกตะลึงเช่นกัน!

ณ จุดนี้ ประชาชนจำนวนมากได้หันไปหาเปโตรและเหล่าสาวก และจะเกิดภาพนี้อีกในอนาคต (ตัวอย่างในกิจการ 16:19–24) แต่วันนี้นั้นแตกต่าง พวกเขาอยากรู้ว่า เขาจะต้องทำอย่างไรต่อไป (ข้อ 37)

แทนที่จะกล่าวโทษพวกเขา เปโตรกลับรวมพวกเขาเข้าด้วย เปโตรบอกว่า ทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นกับเหล่าสาวกจะเกิดขึ้นกับพวกเขาด้วย สิ่งที่พวกเขาต้องทำคือ “กลับใจใหม่และรับบัพติสมา” (ข้อ 38)  และสิ่งนี้เปิดกว้างสำหรับทุกๆ คน (ข้อ 39) แทบไม่น่าเชื่อ มีคนเข้ามาเป็นสาวกประมาณสามพันคน (ข้อ 41) และนี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น (ข้อ 47)! ชีวิตของผู้เชื่อก็ได้มีการหันกลับ มีผลให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงดังที่เราเห็นได้ (ข้อ 42–47)

 

ตอบสนอง:

ชีวิตของผู้เชื่อในคริสตจักรของคุณได้สะท้อนให้เห็นแบบอย่างชีวิตของผู้เชื่อในระยะแรกอย่างไร? มีอะไรบ้างที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เน้นที่คุณจะให้ความสำคัญในวันนี้? จะมีใครบ้างที่จะมีส่วนร่วมด้วยกับคุณ?
พลังประจำวัน#172-พฤศจิกายน

พลังประจำวันวันที่ 30 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 29 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 28 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 27 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 26 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 25 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 24 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 23 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 22 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 21 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 20 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 19 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 18 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 17 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 16 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 15 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 14 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 13 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 12 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 11 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 10 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 9 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 8 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 7 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 6 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 5 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 4 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 2 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.