ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 2 พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2016

เติมเชื้อไฟ?


เตรียมจิตใจ
:

ใช้เวลาใคร่ครวญถึงความหมายที่มีต่อคุณ ที่พระเยซูเป็นทั้งพระเมสสิยาห์และองค์พระผู้เป็นเจ้า


อ่าน
: กิจการ 2:29–36

 “พระเจ้าทรงแต่งตั้งพระเยซูที่ท่านทั้งหลายตรึงไว้บนกางเขนนั้น ให้เป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์กิจการ 2:36


สำรวจและใคร่ครวญ
:

เกือบถึงแล้ว นั่นคือเปโตรได้มาถึงการเทศนาตอนสุดท้ายของเขา (ไม่ได้เตรียมตัว?!) แทนที่จะช่วยให้เหตุการณ์อ่อนลง ดูเหมือนเปโตรกลับเติมเชื้อไฟให้กับการต่อต้านที่จะมาถึง แม้ว่าเดิมพันนั้นสูง แต่เขาก็ไม่หาทางออกที่ง่ายๆ  บางคนหรือชาวยิวทั้งหมด อาจเชื่อตามสดุดีที่เปโตรกล่าวอ้าง (สดุดี บทที่ 16 และ 110) ว่านั่นอ้างถึงกษัตริย์ดาวิด (ข้อ 25–28,34,35). แต่เปโตรพูดว่า นั่นเป็นไปไม่ได้ เพราะกษัตริย์ดาวิดได้ตายแล้วและรู้ว่าอุโมงค์ฝังศพอยู่ที่ไหน (ข้อ 29) เนื่องจากพระเจ้าได้ทรงให้พระเยซูคืนพระชนม์แล้วและเหล่าสาวกก็เป็นสักขีพยาน (ข้อ 32) พระองค์จึงทรงเป็นพระเมสสิยาห์(พระคริสต์) ไม่เพียงแค่นั้น พระองค์ทรงเสด็จขึ้นไปอยู่ที่พระหัตถ์เบื้องขวาของพระเจ้า (ข้อ 33) และพวกเขาชาวยิวนั่นแหละที่ตรึงพระองค์บนกางเขน (ข้อ 36)! และมีมากกว่านั้น เปโตรกล่าวว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วย ถ้าเรื่องนี้เป็นปัญหากับชาวยิว มันก็เป็นความยุ่งยากพอกันสำหรับชาวโรมันด้วย ถ้าตามที่พวกเขาเชื่อว่าซีซาร์เป็นเจ้าเหนือหัวของพวกเขา หรือเปโตรกำลังบอกว่าพระเยซูนั้นยิ่งใหญ่กว่าซีซาร์?

การเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นสำคัญจริงๆ ไม่เพียงแต่เป็นการทำให้ความตายพ่ายแพ้ไป ยังเป็นหลักฐานแสดงว่า พระเยซูทรงเป็นทั้งพระคริสต์(พระเมสสิยาห์)และองค์พระผู้เป็นเจ้า

 

ตอบสนอง:

มีด้านไหนในชีวิตที่คุณที่ต้องต่อสู้ที่จะเชื่อฟัง และยอมรับพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า? ทูลขอพระเจ้าที่ประทานพระคุณและกำลังเป็นพิเศษที่จะดำเนินชีวิตในด้านนั้นๆ ในวันนี้ 
พลังประจำวัน#172-พฤศจิกายน

พลังประจำวันวันที่ 30 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 29 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 28 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 27 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 26 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 25 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 24 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 23 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 22 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 21 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 20 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 19 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 18 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 17 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 16 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 15 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 14 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 13 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 12 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 11 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 10 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 9 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 8 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 7 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 6 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 5 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 4 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 3 พฤศจิกายน
พลังประจำวันวันที่ 1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.