ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2016

ออกสู่โลก


เตรียมจิตใจ
:

บ้านของคุณไกลจากกรุงเยรูซาเลมแค่ไหน?  นั่นก็คือระยะทางที่ข่าวประเสริฐได้เดินทางมา และมากกว่านั้น  ขอบคุณพระเจ้าที่ข่าวประเสริฐได้มาถึงคุณ!


อ่าน
: กิจการ 2:1–21

 “และจะเป็นเช่นนี้คือ ทุกคนที่ร้องขอในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับความรอด”  กิจการ 2:21


สำรวจและใคร่ครวญ
:

เมื่อพี่น้องแมคโดนัลได้เปิดภัตตาคารเบอร์เกอร์แห่งแรกในปี 1948 เขาคงคิดไม่ถึงว่าชื่อแมคโดนัลได้ไปไกลทั่วโลก เช่นเดียวกัน เหล่าสาวกก็คงคิดไม่ถึงว่าข่าวประเสริฐได้ประกาศออกไปทั่วโลก  แต่พวกเขาบางคนอาจเห็นการบอกใบ้ พระเยซูไม่ถูกจำกัดโดยเผ่าพันธุ์และศาสนา (ตัวอย่างใน ยอห์น 4:9) การเป็นขึ้นมาของพระองค์ได้ปรากฏเป็นครั้งแรกแก่ผู้หญิง และที่ชัดเจนที่สุด พระองค์บอกผู้ติดตามทั้งหลายว่า อะไรจะเกิดขึ้นที่เป็นผลจากการพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ (1:8)
ขณะนี้ได้เกิดขึ้นแล้ว ดังระเบิด
!  สัญลักษณ์ของการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (2:1,2) ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงในกรุงเยรูซาเลม คงไม่มีเวลาใดดีกว่านี้ เพราะกรุงเยรูซาเลมเต็มไปด้วยชาวยิวที่มาจากทั่วโลก (ข้อ 5) เพื่อมาในงานเทศกาล และน่าอัศจรรย์ยิ่งที่ขอบเขตซึ่งหยุดพวกเขาจากความเข้าใจในข่าวประเสริฐได้ถูกทำลายลง (ข้อ 6)

สำหรับเปโตร ผู้เติบโตขึ้นมากับคำเผยพระวจนะของโยเอล (ข้อ 16-21) นับเป็นเวลาที่เหมาะสมที่ฉวยโอกาสนี้ ประกาศกับฝูงชนถึงข่าวประเสริฐแห่งความรอดที่น่าอัศจรรย์ และทุกคนที่ร้องขอในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับความรอด (ข้อ 21)

 

ตอบสนอง:

มีใครไหม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนหรือชาติต่างๆ ที่คุณไม่คิดว่าเขาจะได้รับความรอดจากพระเจ้า อ่านข้อ 21 อีกครั้ง และอธิษฐานเพื่อว่าสิ่งที่คุณคิดว่ามีนั้นผิด
พลังประจำวัน#172-ตุลาคม

พลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.