ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม

การช่วยกู้จากความพ่ายแพ้

 

เตรียมจิตใจ:

สดุดีของวันนี้ เขียนขึ้นสำหรับผู้ที่โกรธเพราะความอยุติธรรมและการกดขี่ คิดทบทวนถึงเวลาที่คุณมีประสบการณ์เรื่องความอยุติธรรม และนำทูลต่อพระเจ้าในคำอธิษฐาน

 

อ่าน: สดุดี 69

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตอบข้าพระองค์ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์นั้นเลิศ ขอทรงหันมาหาข้าพระองค์ตามพระกรุณาอันอุดมของพระองค์ (สดุดี 69:16)

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ผู้เขียนสดุดีกำลังใช้วิธีที่ไม่ดี เขาคร่ำครวญเรื่องราวของเขาในข้อต้น ๆ และสำแดงให้เห็นว่า เขาเป็นเป้าหมายของการนินทา (ข้อ 12) อันเนื่องมาจากการรับใช้พระเจ้าอย่างขยันขันแข็งของเขา แต่คำอธิษฐานเพื่อความช่วยเหลือ (ข้อ 13 – 18) กลับกลายเป็นคำอธิษฐานเพื่อการแก้แค้นในไม่ช้า โดยขอให้พระเจ้าทรงช่วยลงโทษผู้กดขี่เขา (ข้อ 22 – 28) แต่สดุดีบทนี้ ก็จบลงด้วยการขอบพระคุณ (ข้อ 30 – 36) โดยระลึกถึงความดีเลิศของพระเจ้าถึงแม้ว่าผู้เขียนสดุดีจะอยู่ในความสิ้นหวัง

มีสองสิ่งที่เด่นออกมา สิ่งหนึ่งคือ ความซื่อสัตย์ที่เต็มด้วยพลังในการแสดงออกถึงความเจ็บปวดและความโกรธต่อพระเจ้า สดุดีบทต่าง ๆ และส่วนใหญ่ของพระคัมภีร์เดิม เขียนขึ้นสำหรับผู้ที่ทนทุกข์ในน้ำมือของผู้ทรงพลัง ถ้าเราพลาดจากบริบทนั้นไป คำอธิษฐานเพื่อการแก้แค้นก็จะไม่เป็นคำร้องครวญอย่างสิ้นหวังเพื่อความยุติธรรม แต่กลายเป็นความทุกข์ใจของเขาเอง สิ่งที่สอง สดุดีบทนี้ได้มีการกล่าวอ้างถึงอย่างมากในพระคัมภีร์ใหม่ และประยุกต์ใช้กับพระเยซู จากความตั้งใจจริงในการชำระพระวิหาร ไปจนถึงน้ำส้มสายชูสำหรับดื่มแก้กระหาย (ข้อ 9, 21) อาจโต้แย้งได้ว่า พระเยซูเท่านั้นในฐานะพระเจ้า เป็นผู้ที่อยู่ในฐานะที่จะตัดสินศัตรูของพระองค์ได้ และเราควรฟังเรื่องนี้เป็นการตัดสินในนามของผู้ที่ทนทุกข์ ไม่ใช่การเรียกร้องทั่วไปเพื่อการแก้แค้น คริสเตียนอาจจะพบข่าวดีในภาพที่สดุดีบทที่ 69 วาดขึ้นสำหรับการช่วยกู้จากความพ่ายแพ้ที่เด่นชัด 

 

ตอบสนอง:

ขอบพระคุณที่พระเยซูได้ทำให้ทุกอย่างที่กดขี่มนุษยชาติพ่ายแพ้ไป และวันหนึ่งพระองค์จะประกาศความยุติธรรมในโลกของเรา
พลังประจำวัน#172-ตุลาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.