ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2016

การตัดสินใจที่สำคัญๆ

 

เตรียมจิตใจ:

คิดย้อนถึงเรื่องสำคัญๆ ที่คุณได้ตัดสินใจ พระเจ้าได้ทรงนำคุณอย่างไร? หรือคุณทำไปเองตามลำพัง?

 

อ่าน : กิจการ 1:12–26

พวกเขาอุทิศตัวอธิษฐานด้วยกัน ...” กิจการ 1:14

 

สำรวจและใคร่ครวญ:
เมื่อเดินทางกลับไปกรุงเยรูซาเล็ม (ข้อ 12) ซึ่งเป็นระยะทางสั้นๆ ใช้เวลาเดินเพียง 15 นาที! เหล่าสาวกและผู้ติดตามพระเยซูได้อธิษฐานอย่างต่อเนื่อง (ข้อ 14) รวมกันประมาณ 120 คนที่ร่วมใจกันอธิษฐาน อะไรเกิดขึ้นในคริสตจักรของคุณในเวลาที่มีการท้าทายเช่นนี้?

พวกเขากำลังเผชิญกับการตัดสินใจที่สำคัญ นั่นคือจะเลือกใครมาแทนยูดาส เท่าที่เปโตรทราบ (ข้อ 20) เป็นที่ชัดเจนจากพระธรรมสดุดีว่า “ขอให้อีกผู้หนึ่งมายึดตำแหน่งของเขา” (สดุดี 109:8) การอธิษฐานและพระคัมภีร์เป็นหัวใจในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจของพวกเขา สำหรับเปโตร พระวจนะในพันธสัญญาเดิมไม่เป็นเพียงคำพูดที่ออกมาจากปากมนุษย์แต่เป็นคำตรัสของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ข้อ 16)  แม้ว่าพว กเขาจะอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอและศึกษาพระคัมภีร์ แต่ก็ยังไม่ชัดแจ้งว่าใครควรมาแทนยูดาส คุณสมบัตินั้นชัดเจน ผู้ที่มาแทนต้องจะต้องเป็นพยานที่เห็นพันธกิจโดยรวมของพระเยซู (ข้อ 21,22) พวกเขาได้เสนอชื่อเหลือ 2 คน และจับฉลาก (ข้อ 23-26) อาจดูแปลกสำหรับเรา แต่เมื่อได้อธิษฐาน สำรวจและเชื่อฟังพระคัมภีร์ พวกเขาก็มั่นใจที่จะวางใจในพระเจ้า พันธกิจของพระเยซูก็ดำเนินต่อไป

 

ตอบสนอง:
ให้คิดถึงคนที่กำลังต้องตัดสินในเรื่องสำคัญ ซึ่งอาจเป็นคุณอธิษฐานเพื่อว่าเขาจะเต็มใจที่จะทำอะไรก็ตามที่พระเจ้าต้องการ และเพื่อว่าทางของเขาจะชัดเจนขึ้น
พลังประจำวัน#172-ตุลาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.