ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2016

บทนำสู่พระธรรมกิจการ 1-4

ในวันเริ่มต้น


เรื่องประวัติครอบครัวกำลังเป็นที่สนใจ ผมเองก็สนุกกับการที่จะรู้จักรากเหง้าของผม (ดีที่ไม่พบอะไรที่ไม่ดีที่ทำให้ประหลาดใจ
!) ถ้าเราต้องการรู้ประวัติครอบครัวคริสเตียนมากขึ้น พระธรรมกิจการของอัครทูต (กิจการ) เป็นที่เริ่มต้นที่ดี แม้ว่าพระคัมภีร์ทั้งเล่มเป็นเรื่องราวของเรา กิจการมีที่พิเศษเน้นการเริ่มต้นและการเติบโตของคริสตจักร


พระธรรมตอนที่เราจะอ่านนี้ จะครอบคลุมสัปดาห์แรกๆ ของชีวิตคริสตจักร เริ่มต้นจากที่พระเยซูให้คำสั่งสุดท้ายแก่เหล่าสาวก ก่อนวันเพ็นเทคอสต์  ในเบื้องต้น คริสตจักรประกอบด้วยผู้เชื่อชาวยิว สำหรับพวกเราซึ่งเป็นคนต่างชาติได้เข้ามามีส่วนในเรื่องราวนี้ในวิธีที่สำคัญต่อมา และเป็นที่ชัดเจนมาแต่เริ่มต้นแล้วว่าเราจะถูกรวมเข้าไปด้วย


กิจการของอัครทูตเขียนโดยลูกา ซึ่งเป็นนายแพทย์ต่างชาติผู้เขียนพระธรรมลูกาด้วย จะช่วยในการอ่านถ้ามองว่ากิจการเป็นภาคสองของลูกา นักศาสนศาสตร์จำนวนมากก็อ้างอิงหนังสือสองเล่มนี้เป็น ลูกา-กิจการ

 

ผมชอบพระธรรมกิจการ เรื่องราวในนั้นมีพลังและให้เห็นภาพกว้าง เยรูซาเล็ม เอเธนส์ โรม ตุรกี มอลต้า อัฟริกาเหนือ ล้วนอยู่ในนั้น  ให้เราพลิกเร็วๆ อ่านผ่านๆ กิจการทั้งเล่มในรอบเดียวก่อนที่เราจะเริ่ม ซึ่งจะไม่ใช้เวลานาน แต่จะให้คุณเห็นภาพใหญ่ถึงวิธีที่พระเจ้านำแผนการของพระองค์สู่การปฏิบัติ


ผู้เขียน
: เอมลิน วิลเลี่ยมส์ (Emlyn Williams)

เอ็มลิน ดูแลกลุ่มย่อยและพันธกิจการฝึกอบรมที่คริสตจักรไฮฟิลด์ ในรัฐ Southampton เขาแต่งงานกับทริเซีย ซึ่งก็เป็นผู้เขียนของ Daily Bread ด้วย และกำลังทำวิจัยด้านความเชื่อกับโรคจิตเสื่อม

 

 

 

 

 

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2016

จบหรือเริ่มต้น?

 

เตรียมจิตใจ:

พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเหลือและเตรียมคุณในการเป็นพยานอย่างไร? ลองคิดถึงเวลาที่คุณรับรู้การทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในคุณ

 

อ่าน : กิจการ 1:1–11
แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย ทั่วแคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก  กิจการ 1:8

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ทั้งเริ่มต้นและจบโดยเฉพาะในกรณีนี้ก็ทำให้งงงวยพอกัน เท่าที่ผู้ที่อยู่ในเยรูซาเล็มทราบ ไม่ว่าอะไรที่พระเยซูทำอยู่นั้นได้จบลงแล้ว เพราะพระเยซูตายแล้ว แต่สำหรับบรรดาอัครทูตและผู้คนอีกหลายร้อยคน  (1 โครินธ์ 15:3–8) นี่เป็นเพียงการเริ่มต้น พระเยซูยังคงดำรงอยู่และได้วางแผนสำหรับอนาคต (ข้อ 4)

ก่อนที่พวกเขาจะไปทำสิ่งอื่นๆ มีสองเรื่องที่ผู้ติดตามพระเยซูจะต้องเข้าใจ ข้อแรก ให้พวกเขาพำนักอยู่ในเยรูซาเล็มตามที่เขาอยู่ก่อนและรอคอย (ข้อ 4) และอีกไม่นาน พวกเขาจะได้รับของประทานซึ่งได้ทรงสัญญาไว้ (ลูกา 3:16; ยอห์น 15:26 – 16:15) และที่สำคัญเสมอกันคือพวกเขาจะต้องออกไป (ข้อ 8) การอยู่และกาออกไปนั้นสำคัญพอกัน แต่ลำดับก่อนหลังนั้นมีความสำคัญ การออกไปสู่โลกโดยที่ไม่ได้คอยรับฤทธิ์เดชจากพระเจ้าจะทำให้ไม่มีพลัง และการอยู่กับที่โดยไม่ออกไป ก็ทำให้โลกขาดความหวัง และสาวกไม่ได้รับช่วงงานต่อจากพระเยซู แต่พระเยซูยังทำพันธกิจของพระองค์ผ่านพวกเขา และน่าอัศจรรย์ พันธกิจของพระองค์ยังคงดำเนินต่อมาและทำผ่านพวกเราในทุกวันนี้ !


ตอบสนอง
:

คุณชอบออกไปหรืออยู่กับที่ตามธรรมชาติของคุณ  ลองคิดดูว่าพระเจ้าจะทรงใช้คุณไปเป็นพยานในที่ใดในอนาคต? ทูลขอพระองค์ทรงเปิดทางให้

 
พลังประจำวัน#172-ตุลาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.