ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม

 พลังประจำวันวันพุธที่ 26 ตุลาคม

พระคุณที่คาดไม่ถึง

 

เตรียมจิตใจ

“พระองค์ทรงเรียก และเลือกข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ห่างไกล พระองค์ทรงนำข้าพระองค์มาสู่ครอบครัวของพระองค์“  (เพลง Grace ของ * Stuart Townend  & Fred Heumann, Copyright  @2002) ขอบพระคุณสำหรับประสบการณ์ที่คุณได้รับพระคุณของพระเจ้าผ่านพระคริสต์

 

อ่าน : นางรูธ 4:1-12

ดังนั้นเมื่อญาติสนิทคนนั้นกล่าวแก่โบอาสว่า ท่านจงซื้อเองเถิดเขาก็ถอดรองเท้าข้างหนึ่งของเขาออก (นางรูธ 4:8)

 

สำรวจและใคร่ครวญ

 โบอาส ได้เป็นธุระจัดเตรียมเรื่องการไถ่ ทั้งทรัพย์สินของนางนาโอมี และหน้าที่ที่มีต่อรูธให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย เมื่อกระบวนการการไถ่ถอนได้ดำเนินไป สิทธิ์การไถ่นั้นตกไปเป็นของญาติที่สนิทกว่า แต่ญาติผู้นั้นไม่ต้องการรับหน้าที่นี้ไว้ เรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้นี้เป็นที่น่าสนใจว่า การไถ่ที่รูธได้รับนั้นดำเนินไปได้ดีมากกว่ากฎหมายที่มีอยู่ โดยเฉพาะเรื่องโอกาสที่เธอได้รับ ในฐานะที่เธอเป็นคนต่างชาติ เธอไม่ควรจะได้รับสิทธิ์นี้ หรือไม่ เธอเองก็ต้องไปเป็นทาส แต่ถ้อยคำที่ผู้คนกล่าวไว้ในข้อ 11 นั้น ชี้ให้เห็นว่า ทั้งที่รูธเป็นหญิงชาวโมอับ ผู้ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในชุมชนคนอิสราเอล (เฉลยธรรมบัญญัติ 23:3-6) แต่รูธได้มีสิทธิ์เข้ามาในชุมชนคนอิสราเอล และมากกว่านั้นเธอยังได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงอีกด้วย และคำอธิษฐานของพวกคนในชุมชน เป็นคำทำนายอย่างจริงจังในเรื่องการสืบเชื้อสายของรูธ

พระคุณที่โบอาสมีต่อรูธ ด้วยการไถ่เธอนั้น ได้เป็นแบบอย่างให้กับพวกเราว่า คริสเตียนถูกเรียกให้แสดงออกถึงพระคุณนี้ต่อผู้อื่น (2 โครินธ์ 9:8) ถึงแม้ว่าสถานการณ์ของคนอื่นๆ จะเป็นอย่างไร แต่การทำสิ่งที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่เราทำเนื่องจากพระคุณได้สำแดงให้กับเราโดยทางพระคริสต์

 

ตอบสนอง

บางครั้งก็ง่ายที่จะสำแดงพระคุณ แต่บางครั้งก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป อธิษฐานขอพระคุณของพระคริสต์จะปรากฏขึ้นในชีวิตของคุณ และอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้น ที่การสำแดงพระคุณพระเจ้าให้กับพวกเขาเป็นเรื่องยากสำหรับคุณ

 
พลังประจำวัน#172-ตุลาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.