ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม

จับภาพการสรรเสริญ

 

เตรียมจิตใจ:

ให้คิดถึงเพลงที่คุณร้องในโบสถ์ ภาษาและท่วงทำนองของเพลงมีอิทธิพลต่อวิธีที่คุณนมัสการพระเจ้าอย่างไร?

 

อ่าน: สดุดี 68

จงร้องเพลงถวายพระเจ้า จงร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์ จงยกย่องพระองค์ผู้ทรงเมฆเป็นพาหนะ พระนามของพระองค์คือพระเยโฮวาห์ (สดุดี 68:4)

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ดีที่สุดที่จะคิดถึงสดุดีที่ยาวบทนี้ว่า เป็นที่รวมของคำกลอนย่อย ๆ  คำกลอนเหล่านี้เฉลิมฉลองการทรงนำของพระเจ้าและความแข็งแกร่งทางทหารในนามของอิสราเอลตลอดประวัติศาสตร์ของอิสราเอล

ส่วนต่าง ๆ ของสดุดีนี้ สะท้อนถึงคำกลอนอื่น ๆ ที่พบในที่อื่นของพระคัมภีร์ ตัวอย่างเช่น เมื่ออิสราเอลกำลังเดินทางในฐิ่นทุรกันดาร โมเสสจะอ่านออกเสียงคำกลอนหนึ่งบทในแต่ละวันขณะที่หีบพันธสัญญาของพระเจ้าออกเดินทางในแต่ละวัน (กันดารวิถี 10:35,36) เริ่มต้นของสดุดี 68 ระลึกถึงคำกลอนนั้น หลังจากที่ชาวอิสราเอลทำให้กษัตริย์ของคะนาอันพ่ายแพ้ไป ผู้วินิจฉัย เดบอราห์ ร้องเพลงแห่งชัยชนะ และ ข้อ 7 – 10 ของสดุดี 68 ดูคล้ายกับเป็นส่วนหนึ่งของเพลงนั้น (ผู้วินิจฉัย 5: 4,5) ในข้อ 15 – 20 สดุดีเฉลิมฉลองการทรงเลือกภูเขาซีโอน (เยรูซาเล็ม) ของพระเจ้าให้เป็นสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงพำนัก ข้อ 24 - 27 ฟังดูเหมือนการร้องประสานเสียงสรรเสริญที่อิสราเอลสำหรับการแห่ทั่วอิสราเอล ดังนั้น ให้คิดถึงส่วนต่าง ๆ ของสดุดีบทนี้เป็นการจับภาพการสรรเสริญอย่างรวดเร็ว

เหตุผลหนึ่งที่ทำให้การติดตามรายละเอียดของสดุดีเป็นเรื่องยากคือ การอ้างอิงด้านประวัติศาสตร์อย่างเฉพาะเจาะจงมีเพียงไม่กี่แห่ง นี่อาจจะแสดงให้เราเห็นว่า การสรรเสริญในบริบทหนึ่งประยุกต์ใช้ได้กับอีกบริบทหนึ่ง บางครั้ง ในสดุดีจะใช้ภาษาคำกลอนเพื่อยกชูคำอธิษฐานและการสรรเสริญให้เด่นขึ้นจากสภาพแวดล้อมดั้งเดิม และให้ร้องแทนเราในปัจจุบัน

 

ตอบสนอง:

ให้คิดถึงเรื่องจำเพาะเจาะจงบางอย่างในชีวิตคุณที่คุณต้องการขอบคุณพระเจ้า แล้วเขียนบทกลอนเฉลิมฉลอง หรือ บทเพลงแห่งการสรรเสริญ สั้น ๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ  
พลังประจำวัน#172-ตุลาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.