ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม

 พลังประจำวันวันพฤหัสฯ ที่ 20 ตุลาคม

พระคุณแห่งพระเยซูคริสต์


เตรียมจิตใจ
สมาชิกในคริสตจักรต่างๆ ทั่วโลก ต่างก็เป็นธรรมิกชนและเป็นพี่น้องกัน

 

อ่าน ฟีลิปปี 4:21-23

 “ขอพระคุณของพระเยซูคริสต์... จงดำรงอยู่กับจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายฟีลิปปี 4:23

สำรวจและใคร่ครวญ

สามข้อสุดท้ายนี้เป็นการแสดงความคิดถึงและทักทายตามแบบฉบับของเปาโล เป็นการอวยพรในองค์พระเยซูคริสต์  ธรรมิกชนทุกคน เปาโลพูดถึงตัวท่าน พี่น้องในคริสตจักรฟีลิปปี พี่น้องในกรุงโรม(ที่อยู่ใกล้ท่านและคอยช่วยเหลือปรนนิบัติท่าน เช่น ทิโมธี) และคริสตจักรโรม รวมทั้งที่เป็นข้าราชการของจักรพรรดิซีซาร์ด้วย ธรรมิกชนคือผู้ที่ได้รับการไถ่โทษบาปในพระคริสต์แล้ว  คริสตจักรฟีลิปปี (ดู 1:1) สมาชิกในคริสตจักรฟีลิปปีมีหลายระดับ ทั้งด้านวัยวุฒิและความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ ใครก็ตามที่เชื่อในพระคริสต์และกลับใจบังเกิดใหม่แล้วก็คือธรรมิกชนของพระเจ้า  เปาโล ผู้ใกล้ชิดและข้าราชการในโรมที่กลับใจ ไม่เพียงสมาชิกในคริสตจักรฟีลิปปีเท่านั้นที่เป็นพี่น้องและธรรมิกชน สมาชิกคริสตจักรอื่นไม่ว่าใกล้หรือไกล ต่างก็เป็นธรรมิกชนของพระเจ้าทั้งสิ้นถ้าเขานับถือพระเยซูคริสต์ และนับถือพระองค์เป็นพระเจ้าอย่างแท้จริง  เราเป็นธรรมิกชนและเป็นพี่น้องกันทั่วโลก ถ้าเราเชื่อและวางใจในพระคริสต์อย่างแท้จริง เราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับพี่น้องคริสเตียนทั่วโลก ต้องเป็นห่วงและอธิษฐานเผื่อพี่น้องของเราที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากและถูกข่มเหง เราเป็นพี่น้องกันแม้ต่างคริสตจักรกัน เป็นธรรมิกชนและประชากรของพระเจ้า

องค์พระเยซูคริสต์เจ้า พระเยซูคริสต์คือศูนย์กลางของทุกสิ่ง เป็นหัวใจของผู้ที่เรียกตัวเองว่าคริสเตียน ขอให้พระคริสต์ยังคงมีความสำคัญในชีวิตของเราเสมอ ไม่ใช่เป็นแค่เครื่องประดับบูชาเท่านั้น เพราะ พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า เปาโลย้ำความจริงนี้เสมอตลอดจดหมายฉบับนี้ พระเยซูและความรอด นอกจากนามของพระคริสต์แล้ว ไม่มีนามอื่นใดที่ช่วยให้รอดได้ นอกจากพระคริสต์แล้วไม่มีอื่นใดที่จะให้ชีวิตนิรันดร์

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นเจ้าชีวิตและการรับใช้ ประการแรก ทรงเป็นเจ้าชีวิต พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของเรา? ประการที่สอง การรับใช้ พระเยซูทรงเป็นเจ้านายที่แท้จริงในการรับใช้ของเราหรือ? หรือเราเป็นเจ้านายพระองค์ อย่าลืมว่า พระคริสต์ทรงเป็นความหวังของเรา สิ่งที่เรากระทำทั้งหมดและที่เราเป็นอยู่ ต่างก็มุ่งไปสู่อนาคตและเป็นความหวัง คือพระคริสต์ เราผูกความหวังของเราไว้กับสิ่งใด?

คำอธิษฐานของเปาโล คือ ขอให้พวกเขามีประสบการณ์ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในพระคุณของพระคริสต์ เพื่อความยินดีของพวกเขาจะเต็มเปี่ยม และเรียนรู้จักพึงพอใจในทุกสิ่ง เปาโลจบจดหมายนี้ด้วยคำอธิษฐานเช่นเดียวกับตอนเริ่มต้นจดหมาย(1:2) เป็นการสรุปทุกสิ่งทุกอย่างในพระคุณของพระเจ้า และตามแบบฉบับของท่าน ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายเถิด

 

ตอบสนอง

เราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับพี่น้องคริสเตียนทั่วโลก ต้องเป็นห่วงและอธิษฐานเผื่อพี่น้องของเราที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยาก เพราะเราเป็นพี่น้องกันในครอบครัวของพระเจ้า
พลังประจำวัน#172-ตุลาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.