ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม

 พลังประจำวันวันพุธที่ 19 ตุลาคม

ชีวิตที่เต็มด้วยความพึงพอใจ (2)


เตรียมจิตใจ
 
เมื่อเราแบ่งปันให้แก่คนที่ขัดสน ไม่ใช่ผู้รับเท่านั้นที่ได้ประโยชน์ เราเองก็ได้ประโยชน์ด้วย

 

อ่าน ฟีลิปปี 4:14-20

 พระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่พวกท่านจากทรัพย์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์ฟีลิปปี 4:19

สำรวจและใคร่ครวญ

ค่านิยมของสังคมและปรัชญาชีวิตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเรามาก ดังนั้นจึงต้องระวังที่จะรับสิ่งใดเข้ามาในชีวิตและครอบครัว พระเจ้าประสงค์ให้เราพึงพอใจและมีใจขอบพระคุณในสิ่งที่มี  สามัคคีธรรม (ข้อ 14) เปาโลได้รับความทุกข์มากมายในการรับใช้พระเจ้าแต่ก็ได้รับการช่วยเหลือจากคริสตจักรฟีลิปปีเสมอมา นี่เป็นส่วนหนึ่งของสามัคคีธรรม ความรักความห่วงใยได้แสดงออกโดยการหยิบยื่นเกื้อกูล ไม่มีใครสนับสนุนเปาโลเลยนอกจากคริสตจักรฟีลิปปี เปาโลถือว่าเป็นพระพรของพระเจ้า  ท่าทีของการรับและการให้ (ข้อ 15-18) ในที่นี้เป็นบทเรียนสำคัญของท่าทีที่ถูกต้องของผู้ให้และผู้รับ ระหว่างคริสตจักรฟีลิปปีและเปาโล เป็นสามัคคีธรรมอย่างหนึ่ง เป็นพระพรของพระเจ้า ผู้รับ บางคนอาจไม่เคยรับการช่วยเหลือจากใคร ดังนั้นการรับทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัด ขัดกับความรู้สึก แต่ลักษณะนี้อาจน้อยกว่าในอีกด้านหนึ่งที่ตรงข้าม คือมีแต่ใจเรียกร้องที่จะรับ อย่างไรก็ตามเปาโลเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้ ประการแรก รับด้วยความเข้าใจ เปาโลรู้ว่าคริสตจักรฟีลิปปีจะไม่เข้าใจผิดในการรับของท่าน การรับในลักษณะนี้ท่านรู้ว่าจะเป็นพระพรต่อคริสตจักร ไม่ใช่ให้เกิดความเข้าใจผิดและขมขื่น ท่านไม่รับการช่วยเหลือจากคริสตจักรโครินธ์เพราะรู้ว่าจะเข้าใจผิดในการรับของท่าน (1 โครินธ์ 9:12, 15-18) เปาโลไม่ฉวยโอกาสที่คิดแต่จะรับ ดังนั้น เราจึงต้องระมัดระวังในการรับ ประการที่สอง รับด้วยความถ่อมใจ เปาโลรับการช่วยเหลือจากคริสตจักรฟีลิปปีเพราะรู้ว่าท่าทีของผู้ให้ถูกต้อง ท่านรับโดยไม่ถือตัวว่าเป็นอัครทูต เป็นผู้นำแล้วจะรับความช่วยเหลือจากใครไม่ได้ เพราะนี่เป็นส่วนหนึ่งของสามัคคีธรรม ท่านรู้ว่าการรับของท่านจะเป็นเหตุให้คริสตจักรได้รับพระพร เพราะผู้ให้ให้ด้วยใจยินดี ประการที่สาม รับด้วยความสำนึกว่าเป็นการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้า การรับของเปาโลถือว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ จึงเป็นพระพรสำหรับท่าน ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ด้วยใจยะโสโดยไม่คำนึงถึงน้ำใจของผู้ให้  ผู้ให้ ท่าทีของผู้ให้ ประการแรก ให้ด้วยใจยินดี ไม่ใช่ขมชื่นใจ ประการที่สอง เป็นการถวายแด่พระเจ้า ประการที่สาม เป็นการเพิ่มกำไรในบัญชีสวรรค์ พระเจ้าทรงรับผิดชอบในเรื่องนี้ ประการที่สี่ ให้ในสิ่งที่มี (1 โครินธ์ 8:12) ถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ต้องไปกู้ยืมหรือขโมยผู้อื่นมาถวายให้พระเจ้า ประการที่ห้า ให้ด้วยการถวายชีวิต (1 โครินธ์ 8:5 และโรม 12:1) คือถวายชีวิตแด่พระเจ้า สิ่งอื่นๆ จะเป็นผลตามมา  พระเจ้าทรงช่วยเราได้ (ข้อ 19) เปาโลมีประสบการณ์นี้กับพระเจ้า พระเจ้าสามารถช่วยได้ และขอพระเจ้าได้รับเกียรติในทุกสิ่งที่เราทำ (ข้อ 20) ไม่ว่าอยู่ในฐานะใด ให้พระเจ้าได้รับเกียรติเสมอ เพราะเราวางใจและพอใจในพระองค์ เราจึงขอบพระคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณี

 

ตอบสนอง 
เรามีท่าทีเช่นไรในการรับและการให้?
พลังประจำวัน#172-ตุลาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.