ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 18 ตุลาคม

ชีวิตที่เต็มด้วยความพึงพอใจ (1)

 

เตรียมจิตใจ

เปาโลเรียนรู้เคล็ดลับที่จะเผชิญสิ่งต่างๆ ได้โดยการช่วยเหลือจากพระเจ้า คุณได้เรียนรู้อะไรบ้าง?

 

อ่าน ฟีลิปปี 4:10-13

 ข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าฟีลิปปี 4:13

สำรวจและใคร่ครวญ

ตอนที่แล้วเปาโลพูดถึงความชื่นชมยินดีในพระเจ้าทั้งความคิดและจิตใจทุกเวลา บัดนี้ท่านสอนเรื่องชีวิต คริสเตียนที่เปี่ยมด้วยความพอใจ  ข้าพเจ้ามีใจชื่นชมยินดีอย่างยิ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้า (ข้อ 10) เมื่อเปาโลสอนเรื่องความชื่นชมยินดี ชีวิตจริงของท่านก็มีสิ่งที่สอน ความชื่นชมยินดีนี้เกิดจากสามัคคีธรรมกับพี่น้อง คริสเตียนในฟีลิปปี เป็นความยินดีของผู้รับใช้พระเจ้า ที่รู้ว่านอกจากพระเจ้าแล้วยังมีพี่น้องในคริสตจักรที่ให้ความรักความนับถือและการช่วยเหลือแก่ท่าน นี่เป็นอีกด้านหนึ่งของสามัคคีธรรม ไม่ใช่เฉพาะการนมัสการ่วมกันในวันอาทิตย์เท่านั้น แต่เป็นการร่วมทุกข์ร่วมสุขในเหตุการณ์ต่างๆ ในระหว่างสัปดาห์ด้วย การช่วยเหลือที่ไม่เพียงแค่ความคิดหรือคำพูดแต่แสดงออกเป็นการกระทำ แม้บางครั้งอาจมีอุปสรรคไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ในทันที คิดถึงจริงๆ แต่ไม่มีโอกาส การที่คริสตจักรฟีลิปปีส่งสิ่งของมาช่วยเปาโลช้านั้น ไม่ใช่เพราะความผิดชองคริสตจักรฟีลิปปี หรือเพราะไม่ได้ใส่ใจห่วงใยจริงจัง แต่อาจเป็นเพราะตารางการเดินทางของเปาโลไม่แน่นอน ไม่แน่ชัดว่าจะไปถึงกรุงโรมเมื่อไร หรืออาจเพราะการถูกจำจอง ทำให้คริสตจักรฟีลิปปีไม่สามารถส่งปัจจัยไปช่วยได้หรืออาจทางคริสตจักรก็ขัดสนมากจนไม่สามารถกระทำได้ในทันที หรืออาจเพราะขาดผู้นำส่งในเวลานั้น จึงเป็นเหตุให้ล่าช้าไปบ้าง อย่าไรก็ตามเปาโลเข้าใจสถานการณ์นี้และความห่วงใยของพวกเขา ท่านซาบซึ้งใจ  ข้าพเจ้าไม่ได้บ่น (ข้อ 11) การดำเนินชีวิต    คริสเตียนบางช่วงง่ายบางช่วงก็ยาก ในเวลาสบายๆ เราไม่ค่อยบ่นแต่เวลาลำบากเรามักตกในการทดลอง เรื่องบ่นการบ่นแสดงถึงการขาดความเชื่อในพระเจ้า เปาโลบอกว่า ท่านเรียนรู้ที่จะพอใจอยู่อย่างนั้น หมายความว่าชีวิตของท่านไม่ผูกติดอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น หรือกับวัตถุสิ่งของและตำแหน่งหน้าที่ ท่านสามารถพบน้ำพระทัยพระเจ้าได้ในทุกสถานการณ์ ท่านรู้จักพอใจในพระเจ้าในทุกเหตุการณ์ เพราะเป้าหมายชีวิตของท่านคือ อยู่เพื่อพระคริสต์” (1:21) พร้อมด้วยทัศนะต่อสิ่งต่างๆของท่านในโลกนั้นชัดเจน(ดู 3:7-8)  ข้าพเจ้ารู้จักเคล็ดลับ (ข้อ 11-12) ไม่ว่าชีวิตจะอยู่ตรงไหน สูงหรือต่ำ เปาโลเรียนรู้เคล็ดลับที่จะเผชิญสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้โดยการช่วยเหลือจากพระเจ้า เปาโลจึงต้องมีวินัย รู้จักบังคับตน  ข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่าง (ข้อ 13) เปาโลสามารถเผชิญได้ทุกอย่าง ทุกสถานการณ์ ไม่ใช่เพราะปลงตกหรือด้วยกำลังของตนเอง แต่เคล็ดลับอยู่ที่ในพระคริสต์ คืออยู่ในพระคริสต์เสมอ การติดสนิทกับพระองค์เสมอ เหมือนกับกิ่งองุ่นที่ติดอยู่กับเถาเสมอ เราจึงเกิดผล และสามารถชื่นชมพอใจเสมอ

 

ตอบสนอง 
ทูลขอพระเจ้าที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้เคล็ดลับที่จะเผชิญได้ในทุกสถานการณ์
พลังประจำวัน#172-ตุลาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.