ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม

สันติสุขในพระเจ้า

 

เตรียมจิตใจ 
ทูลขอพระคริสต์ที่จะทรงสถิตอยู่ภายในเรา เพื่อเราจะมีความชื่นชมยินดีสูงสุด

 

อ่าน ฟีลิปปี 4:4-9

 “จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาฟีลิปปี 4:4


สำรวจและใคร่ครวญ

ตอนนี้พูดถึงสันติสุขในพระเจ้าและความชื่นชมยินดีในชีวิตคริสเตียน ความสำเร็จของคริสตจักรโดยรวมขึ้นอยู่กับสมาชิกจริงจังกับพระเจ้าเพียงไร เปาโลเน้นการแก้ปัญหาชีวิตส่วนตัวของแต่ละคน เช่น ต่างคนหรือ แต่ละคนความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเกิดขึ้นทั้งในความคิดและในจิตใจ  ความสำคัญและความจำเป็นของ ความชื่นชมยินดีการต่อสู้กับศัตรูเราต้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งเกิดจากชีวิตส่วนตัวของสมาชิกแต่ละคนกับพระเจ้า ชีวิตส่วนตัวของเราสำคัญต่อคริสตจักรทั้งจิตใจและความคิด แล้วสันติสุขของพระเจ้าจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของเราไว้ในพระเจ้า ข้อ 7  ความสำคัญประการแรกคือ ความคิดและจิตใจของเราต้องได้รับการคุ้มครอง จิตใจของเรามีผลต่อความคิดของเราเสมอ สองสิ่งนี้มีผลต่อกันและกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองจากพระเจ้า สิ่งที่เข้ากระทบต่อจิตใจและความคิด จะปรากฏออกมาในการกระทำและคำพูด สิ่งที่เราใส่เข้าไปย่อมส่งผลตามมาเสมอ จิตใจของเรามีอะไรยึดครองอยู่? หลายครั้งเราปล่อยให้ความชื่นชมยินดีหลุดหายหรือไปซุกซ่อนอยู่ที่ไหน? เรามีพระเจ้า สันติสุขของพระเจ้าสถิตอยู่กับเราอยู่แล้ว(ปลายข้อ 9) เมื่อเราเดินไปกับพระองค์ เรารู้ว่า พระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงสถิตอยู่กับเรา ปลายข้อ 9 ข้อ 5 บอกว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วนี่คือความจริงที่เราต้องจำไว้เสมอ พระเจ้าทรงอยู่กับเราเสมอในทุกสถานการณ์และทุกเวลา  พระสัญญาของพระเจ้า (ข้อ 7 และ 9) พระสัญญาประการแรกที่ว่า สันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจเป็นสันติสุขที่เหนือความเข้าใจและการรับรู้ของมนุษย์ เป็นสันติสุขที่พระเจ้าให้แก่เราเป็นเรื่องเกินบรรยาย ประการที่สอง คือ สันติสุขของพระเจ้าจะคุ้มครองรักษาเราไว้ และพระเจ้าเองจะทรงเป็นเพื่อนที่อยู่ใกล้ชิดชีวิตของเรา หมายถึง ชีวิต สันติสุขและความสงบสุขในจิตใจของเราอยู่ภายใต้การดูแลรักษาของพระเจ้า ประการที่สาม คือ สันติสุขของพระเจ้า เป็นความสงบสุขจากการคืนดีกันกับพระเจ้า สันติสุขนี้มีฤทธิ์อำนาจเยียวยาความวิตกกังวลและความสัมพันธ์ที่แตกหักให้กลับคืนดีได้  กติกาหรือเงื่อนไข ประการแรก เป็นกติกาแห่งความสัมพันธ์ คือมีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางชีวิต ประการที่สอง เป็นกติกาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นเงื่อนไขของการอธิษฐานสำหรับทุกสิ่ง ข้อ 6 จงอธิษฐานสำหรับทุกอย่างต่อพระเจ้าอย่างจริงจัง นี่คือการเยียวยารักษาความวิตกกังวล เมื่อเราวางใจในพระเจ้าและขอบพระคุณพระองค์ ประการที่สาม เป็นกติกาเกี่ยวกับความคิด คือให้เรามีวินัยต่อความคิด ไมใช่ปล่อยเรื่อยเปื่อย แต่ตั้งใจคิดและใคร่ครวญสิ่งที่จริง ถูกต้อง ดี น่ารัก บริสุทธิ์ น่านับถือ ยุติธรรม ฯลฯ ประการที่สี่ เป็นกติกาเกี่ยวกับความประพฤติซึ่งแสดงถึงการเชื่อฟังพระคำของพระเจ้า เชื่อพระคำและปฎิบัติตาม

 

ตอบสนอง 
พระเจ้าให้เรามีทัศนคติและมุมมองชีวิตที่ถูกต้อง และมีความชื่นชมยินดีเสมอในทุกสถานการณ์
พลังประจำวัน#172-ตุลาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.