ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม

พระเจ้าของชนชาติทั้งหลาย

 

เตรียมจิตใจ:

ขอบคุณพระเจ้าที่คุณเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโลก ให้อธิษฐานเผื่อคนที่คุณรู้ว่ากำลังนมัสการพระองค์อยู่ในประเทศอื่นวันนี้

 

อ่าน: สดุดี 67

ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ชนชาติทั้งหลายยกย่องพระองค์ ให้ชนชาติทั้งสิ้นยกย่องพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ชนชาติทั้งหลายยกย่องพระองค์ ให้ชนชาติทั้งสิ้นยกย่องพระองค์ (สดุดี 67:3,5)


สำรวจและใคร่ครวญ:

เป็นสิทธิพิเศษใหญ่หลวงอย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับพันธกิจโลก ได้มีโอกาสนมัสการกับพี่น้องสัญชาติต่างกัน ข้าพเจ้าชอบฟังเสียงเพลงสรรเสริญในภาษาต่างๆ  เป็นการลิ้มชิมรสนิรันดร์กาล เมื่อชนทุกเผ่าทุกภาษายกเสียงขึ้นสรรเสริญด้วยกัน (วิวรณ์ 7:9)

คำอธิษฐานของผู้เขียนสดุดีในที่นี้ คือ ทุกชนชาติจะสรรเสริญพระเจ้าของเรา เขาเห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ในขณะที่เขาเฝ้าดูองค์พระผู้เป็นเจ้ามีปฏิกิริยากับประชากรของพระองค์ เมื่อชนชาติทั้งหลายบนโลกเห็นว่าพระเจ้าทรงอวยพรประชากรของพระองค์ เขาจะสรรเสริญและยำเกรงพระองค์ด้วย (ข้อ 1,7) ความยุติธรรมขององค์พระผู้เป็นเจ้าต่อผู้ที่พระองค์ปกครองมีผลกระทบถึงขนาดที่พวกเขาเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี (ข้อ 4) พระเจ้าทรงปรารถนาให้ประชากรทั้งมวลรู้ถึงพระพรของพระองค์และชื่นชมยินดีเมื่อมีพระองค์ทรงนำ

วันนี้ เราได้รับพระพรที่ได้อาศัยอยู่ในโลกที่การเดินทางและการสื่อสารง่ายขึ้นมาก เราหลายคนได้พบผู้คนจากประเทศอื่น ๆ ในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน และคนงานท้องถิ่น บางคนในหมู่คนเหล่านี้ไม่เคยพบคริสเตียนในประเทศของเขาเอง ให้เราอธิษฐานเพื่อเขาจะสามารถเห็นผลกระทบของการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าในชีวิตของเรา ถึงขนาดที่พวกเขาจะเริ่มสรรเสริญพระองค์ด้วย

 

ตอบสนอง:

ให้ส่งข้อความไปให้กำลังใจใครบางคนที่กำลังทำงานเพื่อให้พระนามของพระเจ้าได้รับการสรรเสริญท่ามกลางประชาชนของอีกวัฒนธรรมหนึ่ง 
พลังประจำวัน#172-ตุลาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.