ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม

จงยืนหยัดมั่นคง

 

เตรียมจิตใจ

คุณเคยอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งหรือไม่ อะไรที่ช่วยให้เกิดการปรองดองและกลับมาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

 

อ่าน ฟีลิปปี 4:1-3

จงยืนหยัดมั่นคง...ในองค์พระผู้เป็นเจ้าฟีลิปปี 4:1

สำรวจและใคร่ครวญ

บทสรุปสุดท้ายของเปาโลมีทั้งการหนุนใจ คำสอน และคำขอบคุณสำหรับสิ่งของที่คริสตจักรฟีลิปปีฝากไปให้ ท่านได้เรียนรู้ที่จะอยู่ในทุกสถานการณ์ไม่ว่ามีมากหรือน้อยโดยมีพระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วย จงยึดมั่นและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระเจ้า (ข้อ 1-3) ตอนที่แล้วกล่าวถึงเรื่องอนาคตที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาครั้งที่สอง เพื่อเตือนให้เราคิดและเตรียมตัวพร้อมเสมอ บทที่ 4 นี้ชี้ถึงสิ่งที่ต้องทำก่อนพระเยซูเสด็จมา คือ ให้ ยืนหยัดมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อรู้ถึงอนาคตการเสด็จมาของพระคริสต์แล้วเราจะต้องยืนหยัดมั่นคงในพระองค์ ทั้งด้านส่วนตัว คือยึดมั่นในหลักคำสอน ความเชื่อและการดำเนินชีวิตทุกวัน ส่วนด้านคริสตจักร คือ ต้องยืนหยัดมั่นคงด้วยกันทั้งคริสตจักร ไม่ใช่เฉพาะผู้นำหรือสมาชิกบางคนเท่านั้น เราต้องช่วยกันเสริมสร้างเพื่อยึดมั่นในหลักคำสอนของพระเจ้า  จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน (ข้อ 2-3) เราจะยืนหยัดมั่นคงในพระเจ้าไม่ได้ถ้าภายในคริสตจักรมีการแตกแยก คริสตจักรฟีลิปปีมีสตรีสองคนขัดแย้งกัน คือนางยูโอเดียและนางสินทิเค เราไม่ทราบว่าทั้งสองขัดแย้งกันด้วยเรื่องใด แต่คงไม่ใช่หลักข้อเชื่อเพราะเปาโลบอกว่าทั้งสองได้ร่วมในข่าวประเสริฐเดียวกัน อย่างไรก็ตามในความขัดแย้งในนี้เปาโลขอร้องให้ปรองดองกัน อย่าให้เรื่องเล็กน้อยนี้ทำให้แตกแยก  ท่าทีของเราต่อพี่น้องในคริสตจักร (ข้อ 1) เปาโลใช้คำว่า พี่น้องของข้าพเจ้าเราเป็นพี่น้องกันในครอบครัวของพระคริสต์ เป็นสังคมใหม่ของพระเจ้า ไม่ว่าเราเป็นใคร เราคือคนถูกสร้างใหม่ในพระคริสต์ ผู้เป็นที่รักคนเหล่านี้เป็นที่รักของเปาโล คือเป็นพี่น้องกัน เป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งหมายถึงคิดถึงและอยากจะพบหน้า เป็นความรักที่ไม่เพียงแค่คำพูดแต่เป็นความรักที่แสดงออก ความขัดแย้งเราให้อภัยกันได้ เป็นที่ยินดีและเป็นมงกุฎเปาโลคิดถึงพวกเขาเมื่อใดก็มีความยินดีเมื่อนั้น ชีวิตที่เป็นพระพรให้ผู้อื่น ดังนั้นอย่าลืมว่าเราเป็นพี่น้องกัน ไม่ใช่ศัตรูคู่แค้น เราต้องระมัดระวังเรื่องการแตกแยกในคริสตจักร  ธรรมชาติของคริสตจักร (ข้อ 2-3) เมื่อมีความขัดแย้งก็ต้องมีการแก้ไขและป้องกันด้วยความรัก เพราะการแตกแยกขัดต่อธรรมชาติของคริสตจักร เพราะคริสตจักรเป็นพระกายของพระคริสต์ดังนั้น ถ้ามีการขัดแย้งเกิดขึ้นก็ต้องมีการตักเตือน ต้องจัดการแก้ไข เพราะ ร่วมแอกเดียวกัน คือมีพันธกิจเดียวกัน ทำงานเพื่อข่าวประเสริฐเดียวกัน เราจึงต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ข้อ 3 เปาโลขอร้องให้ช่วยผู้หญิงทั้งสอง คือเราต้องมีส่วนเข้าไปช่วยเหลือให้เกิดความปรองดองและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ใช่หน้าที่ของศิษยาภิบาลเท่านั้นแต่พี่น้องต้องช่วยกัน ปลายข้อ 3 หลักของการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน คือ ชื่อของเขาทั้งหลายมีอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตแล้ว เราเป็นผู้ได้รับความรอดเหมือนกัน ในสวรรค์ไม่มีความแตกแยก

 

ตอบสนอง 
ให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีท่าทีต่อพี่น้องในคริสตจักรอย่างเหมาะสม ปรองดองไม่แตกแยก เสริมสร้างกัน และยึดมั่นในหลักคำสอนที่ถูกต้อง
พลังประจำวัน#172-ตุลาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.