ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม

 พลังประจำวันวันพฤหัสฯ ที่ 13 ตุลาคม

ศัตรูต่อไม้กางเขน

 

เตรียมจิตใจ

คุณเห็นใครบ้างที่ดำเนินชีวิตเป็นศัตรูต่อกางเขนของพระคริสต์ เขาเป็นอย่างไร?

 

อ่าน ฟีลิปปี 3:17-19

 “หลายคนที่ดำเนินชีวิตเป็นศัตรูต่อกางเขนของพระคริสต์ฟีลิปปี 3:18

สำรวจและใคร่ครวญ

ปัจจุบันสังคมเร่งรัด การรู้จักและสนิทสนมกันจริงๆ เป็นเรื่องลำบาก ชีวิตถูกกำหนดด้วยความเร่งรีบ คบค้ากันอย่างผิวเผิน สังคมคริสเตียนเป็นสังคมแห่งความสัมพันธ์กับพระเจ้าและกับผู้อื่น มีทั้งสองด้าน

ชีวิตที่เป็นแบบอย่างของเปาโล (ข้อ 17-18) ชีวิตที่เป็นแบบอย่าง เกี่ยวข้องสัมพันธ์และหนุนใจผู้อื่น เรื่องคริสตจักรไม่ใช่ ตัวใครตัวมันสำหรับเปาโลชีวิตของท่านเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตคริสเตียน คือ ในด้านความจริง-สัจธรรม เพราะท่านดำเนินชีวิตอยู่บนความจริงแห่งไม้กางเขน(18) ความจริงแห่งการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์(20) เพราะความจริงเป็นรากฐานของความเชื่อและสัมพันธ์กับการกระทำของเรา ความเชื่อบนฐานแห่งความจริงมีผลต่อการกระทำและความประพฤติของเรา (ยากอบ 2:26) และความจริงจะต้องควบคู่ไปกับความรัก (ปลายข้อ 18) เปาโลเตือนพวกเขาด้วยความรักและห่วงใย ท่านเผชิญกับความขัดแย้งต่างๆ ด้วยความจริงและความรัก เราแบกภาระของกันและกันด้วยการเป็นแบบอย่าง

ภาพที่ขัดแย้งกับของเปาโล (ข้อ 19) เปาโลได้แสดงให้เห็นถึงภาพการดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างของท่าน บัดนี้มาถึงอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งตรงกันข้าม เป็นภาพของพวกที่ขัดแย้งกับความจริงของพระเจ้า ท่านเตือนให้พวกเขาระวังชีวิตเช่นนั้น เพราะ ปลายทางของพวกเขาคือความพินาศ จะถูกแยกจากพระเจ้าตลอดกาล พวกเขานมัสการตัวเอง พระของเขาคือกระเพาะ คนเหล่านี้นับถือความพอใจและยึดความสุขของตนเป็นหลัก พวกเขายกย่องหรือโอ้อวดสิ่งที่น่าอับอาย ความคิดและจิตใจของพวกเขาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องทางโลก สนใจแต่วัตถุโลก มองสิ่งต่างๆ ผ่านแว่นตาแห่งวัตถุนิยม

วินิจฉัยและตัดสินใจให้ดี เมื่อรู้ว่ามีแรงฉุดเช่นนี้ เราจึงต้องตัดสินใจให้ดี เรามีเสรีภาพในการเลือก ถ้าเรายอมให้มันเข้ามาครอบงำ มันก็จะบั่นทอนกำลังฝ่ายวิญญาณ หมายถึงการนับถือความปรารถนาของตัวเอง ตัวตนเป็นใหญ่ พระของเขาคือกระเพาะอาหาร และยังบั่นทอนกำลังฝ่ายวิญญาณ คือ การกำหนดมาตรฐานศีลธรรมตามชอบใจ ผู้ที่นับถือความปรารถนาของตนเป็นใหญ่ ในที่สุดมักกำหนดกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานความชอบธรรมของตนเองขึ้น ดังนั้นจงระมัดระวัง การบั่นทอนกำลังฝ่ายวิญญาณ นั้นทำให้ความคิดของเราติดยึดกับโลก คือวัตถุนิยมจะครอบงำนำชีวิต บั่นทอนชีวิตฝ่ายวิญญาณ

การเยียวยารักษา คือพระคริสต์เท่านั้นที่จะนำไปสู่ทางแห่งความรอด ความจริงและทางสู่ความหมายที่แท้จริง เพราะโดยธรรมชาติแล้วเราเป็นศัตรูกับพระเจ้า แรงดึงนี้จะผลักเราออกห่างจากพระเจ้า ดังนั้นเราจึงต้องปฎิเสธตนเอง ไม่เล่นกับบาปอีกต่อไป เรื่องกางเขนเป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า นำเรากลับมาสู่พระองค์ การเขนจึงเป็นทางแห่งชัยชนะ ขอให้เราพึ่งพาและเข้าหาพระองค์เสมอ

 

ตอบสนอง 
ขอพระเจ้าช่วยเรา ให้ดำเนินชีวิตอยู่บนความจริงแห่งไม้กางเขน ตามแบบอย่างของเปาโล
พลังประจำวัน#172-ตุลาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.