ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม

 พลังประจำวันวันพุธที่ 12 ตุลาคม

บากบั่นมุ่งไป

 

เตรียมจิตใจ

พระเจ้าประสงค์ให้เราเติบโตขึ้นในความเชื่อจนเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ บากบั่นมุ่งหน้าต่อไป

 

อ่าน ฟีลิปปี 3:12-16

 “ข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยฟีลิปปี 3:14

สำรวจและใคร่ครวญ

เมื่อเชื่อในพระคริสต์แล้วสิ่งที่เปาโลต้องการคือมีชีวิตที่ชอบพระทัยพระเจ้า ความจริงสี่ประการคือ

การกลับใจใหม่ทำให้มองเห็นภาพใหม่ของชีวิต เปาโลบอกว่าหลังจากกลับใจใหม่แล้ว ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้รับแล้ว หรือดีพร้อมแล้วการมาถึงตรงนี้ของชีวิตไม่ได้หมายความว่าเราสำเร็จแล้วหรือสมบูรณ์แล้ว เรายังต้องก้าวต่อไปด้วยความถ่อมใจ และตระหนักว่าเรายังไปไม่ถึงที่สุดของชีวิตกับพระเจ้า

ทำให้ต้องบากบั่นมุ่งต่อไป ชีวิตคริสเตียนไม่ใช่ลอยไปตามน้ำแต่ต้องบากบั่นมุ่งหน้าทวนกระแสไป ต้องยอมปล่อยอดีตให้ผ่านไป พร้อมจะมุ่งหน้าต่อไปในอนาคตด้วยความตั้งใจ เพื่อจะฉวยไว้เป็นของตนเอง

นี่คือเป้าหมายของเปาโลตั้งแต่ข้อที่ 9-11 เป็นต้นมา คริสเตียนแต่ละคนมีหน้าที่ที่ต้องทำไม่เหมือนกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เรามีเป้าหมายเหมือนกันคือการเจริญเติบโตเป็นเหมือนพระคริสต์ เราตั้งใจจะฉวยพระองค์ไว้และเป็นเหมือนพระองค์ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือ? หรือฉวยสิ่งอื่นแทน?  เพราะพระเยซูทรงฉวยข้าพเจ้าไว้ พระเจ้าไม่เพียงประทานความรอดแก่เราเท่านั้น พระองค์ยังทรงอยู่กับเราเสมอ เราไม่ได้เลือกพระองค์ แต่พระเจ้าทรงเลือกเราทั้งหลาย (ยอห์น 15:16) เหตุการณ์ทั้งปวงจะผ่านไป แต่พระเยซูคริสต์ยังทรงอยู่และอยู่กับเราตลอดไป  มุ่งสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในพระองค์ (ข้อ 13-16) ชีวิตของเปาโลแสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจแน่วแน่และการถวายชีวิตอย่างเต็มที่ เส้นทางสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์นั้นเป็นเส้นทางแห่งความเข้าใจและการบากบั่น ทุ่มเทและมุ่งมั่น พระเจ้าประสงค์ให้เราเติบโตขึ้นในความเชื่อจนเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์  ตัวอย่างชีวิตของเปาโล (ข้อ 13-15) คือ ประเมินค่าตัวเองอย่างถูกต้อง (ข้อ 13) รู้ว่าตนเป็นใคร ไม่ลืมตัว รู้ว่าตนยังไม่สมบูรณ์และยังต้องเดินหน้าต่อไป และ มีความปรารถนาที่เด็ดเดี่ยว คือยอมลืมหรือละสิ่งที่ผ่านมาเสียแล้วโน้มไปข้างหน้า มองไปในอนาคต ไม่พะวงเรื่องด้านหลัง ลืมความสำเร็จในอดีต ลืมความล้มเหลวหรือผิดพลาดที่แล้วมา พระเจ้ายกโทษให้แล้ว เริ่มต้นใหม่ โน้มตัวไปหาสิ่งใหม่ในพระเจ้า แล้ว บากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย (ข้อ 14) เหมือนนักกีฬาที่แข่งขันเพื่อไปให้ถึงหลักชัย เป็นความสำเร็จในสายพระเนตรของพระเจ้า เพื่อจะได้รู้จักพระคริสต์ มีประสบการณ์กับพระองค์ในทุกด้าน ผู้ใหญ่ในพระคริสต์ (ข้อ 15) เป้าหมายคือการเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ ส่วนผู้ที่ยังอ่อนแออยู่ก็ขอให้ความจริงนี้ประจักษ์แก่พวกเขาด้วย และสุดท้ายก็ จงดำเนินตามนั้นต่อไป” (ข้อ 16) เราผ่านมาได้แค่ไหนแล้วก็จงอย่าหยุด เดินหน้าต่อไป การเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ไม่ได้เกิดขึ้นในพริบตา ต้องใช้เวลา ไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัต ต้องบากบั่นมุ่งหน้าไป พระเจ้าทรงอยู่กับเราเสมอ

ตอบสนอง

 อย่างไรก็ตาม เราได้แค่ไหนแล้ว ก็จงดำเนินตามนั้นต่อไป (3:16)
พลังประจำวัน#172-ตุลาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.