ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม

พลังประจำวันวันอังคารที่ 11 ตุลาคม

ความพึงพอใจ

 

เตรียมจิตใจ

เปาโลยอมแลกทุกอย่างเพื่อให้ได้พระคริสต์ คุณยอมแลกพระคริสต์กับอะไร?

 

อ่าน ฟีลิปปี 3:9-11

 “ข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระองค์ฟีลิปปี 3:10

สำรวจและใคร่ครวญ

ตอนที่แล้วบอกว่า ความต้องการสูงสุดของเปาโลคือการติดยึดกับพระคริสต์ ท่านยอมแลกทุกอย่างเพื่อ ข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์จากนี้ความพึงพอใจของท่านคือ เพื่อจะได้อยู่ในพระคริสต์ (ข้อ 9) เปาโลปรารถนาที่จะได้ ปรากฎอยู่ในพระคริสต์ เสมอ คือไม่เพียงชีวิตเป็นของพระคริสต์เท่านั้น แต่อยากให้ชีวิตปรากฎอยู่ในพระองค์ตลอดเวลาด้วย เราได้รับพระคริสต์แล้วคือเชื่อในพระองค์แล้ว ชีวิตของเราสำแดงพระองค์ตลอดเวลาหรือ คือมีพระคริสต์ปรากฎอยู่เสมอ?  เพื่อจะได้รับพระพร(ความชอบธรรม)จากพระ?คริสต์ (ข้อ 9) การที่ได้รับพระคริสต์และปรากฎอยู่ในพระองค์ ทำให้เราได้รับสมบัติอันล้ำค่าชิ้นหนึ่ง คือ ความชอบธรรม ซึ่งหมายถึง การอยู่ในสภาพแห่งการคืนดีกับพระเจ้า เปาโลได้ทิ้งความชอบธรรมโดยธรรมบัญญัติของตนที่เคยพยายามทำขึ้นเอง ไม่ว่าการทำความดี การถือรักษาธรรมบัญญัติอย่างเคร่งครัดอันเป็นความสำเร็จของตน บัดนี้ท่านได้รับความชอบธรรมจากพระเจ้า เป็น ความชอบธรรมที่เปาโลปรารถนา ด้วยกติกาของ ความเชื่อเป็นความชอบธรรมที่ได้มาโดยอาศัยความเชื่อ ไม่เพียงเท่านั้น แต่ เพื่อจะได้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ (ข้อ 10-11) การที่เราได้รับความรอดเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรพระเจ้านั้น ไม่ใช่เพื่อเราจะได้ในชีวิตแบบไร้ศีลธรรม ตามกิเลสตัณหา แต่พระเจ้าประสงค์ให้เราดำเนินชีวิตที่มีความดีและศีลธรรมด้วย เป้าหมายแห่งความพึงพอใจคือ ข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์เป็นการรู้จักทางด้านสมอง คือศึกษาเรียนรู้พระคำของพระองค์ เป็นการรู้จักที่เป็นจริงในชีวิตประจำวัน และเป็นการรู้จักที่มีส่วนสัมพันธ์ผูกพันกับพระเจ้า ไม่ใช่แค่รู้เรื่องของพระคริสต์แต่รู้จักพระองค์อย่างสนิทแนบแน่น มีประสบการณ์ในฤทธิ์เดชแห่งการคืนพระชนม์คือ มีส่วนร่วมกับประสบการณ์ในฤทธิ์เดชของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตคริสเตียน เป็นสามัคคีธรรมกับพระคริสต์ มีประสบการณ์ในฤทธิ์เดชแห่งการฟื้นคืนพระชนม์ในชีวิตประจำวัน  และรู้จักการมีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระองค์ การเป็นเหมือนพระคริสต์นั้นนำไปสู่ทางแห่งกางเขน ร่วมในความทุกข์ยาก ไม่เพียงร่วมในฤทธิ์เดชอัศจรรย์แต่ร่วมในความทุกข์ยากลำบากด้วย เราต้องพร้อมเสมอที่จะก้าวต่อไปกับพระเยซูคริสต์แม้ในความทุกข์ยากเช่นเดียวกับพระองค์  และเป็นเหมือนกับพระองค์ในความตายนั้น คือยอมตายเหมือนพระคริสต์ คือพร้อมที่จะเผชิญทุกสิ่งแม้กระทั่งความตายบนไม้กางเขนเช่นเดียวกับพระองค์ และสุดท้าย มุ่งหวังที่จะได้เป็นขึ้นจากความตายด้วย

 

ตอบสนอง 
เราจริงจังแค่ไหนในการเป็นคริสเตียน เราตั้งใจเป็นเหมือนพระองค์ในทุกสิ่งหรือไม่?
พลังประจำวัน#172-ตุลาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.