ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม

คำพยานของเปาโล

 

เตรียมจิตใจ 

เปาโลให้ความสำคัญพระคริสต์มากยิ่งกว่าทุกสิ่ง แล้วคุณล่ะ?

 

อ่าน ฟีลิปปี 3:4-8

 “ข้าพเจ้ายอมขาดทุนทุกอย่าง.. เพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์เป็นกำไรฟีลิปปี 3:8

สำรวจและใคร่ครวญ

ถ้าจะวัดกันด้วยมาตรฐานทางเนื้อหนังแล้ว เปาโลไม่น้อยหน้าใครเลย ท่านมีประสบการณ์มากมาย ถ้าจะวัดกันด้วยเบื้องหลังชีวิตก็ยากที่จะหาใครเทียบ ท่านมีมากกว่าพวกนับถือลัทธิยูดาเสียอีก เปาโลจึงสรุปจากประสบการณ์ว่าถ้าจะอาศัยความประพฤติและความดีของตนเองก็จะไม่มีใครรอดเลย

สิ่งที่มีมาโดยกำเนิด ข้อ 5 คือ เปาโลเป็นอิสราเอลแท้ เป็นชาวฮีบรูที่เกิดจากคนฮีบรู และเมื่อเกิดมาได้ 8 วันก็เข้าพิธีสุหนัตตามธรรมเนียมยิว อยู่ใน เผ่าเบนยามินเผ่านี้เป็นต้นตระกูลของกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอล คือกษัตริย์ซาอูล ดังนั้นถ้าวัดกันด้วยชาติกำเนิดเปาโลมีครบถ้วน มากกว่าหลายๆ คน

สิ่งที่เปาโลสร้างขึ้นเอง ปลายข้อ 5 และข้อ 6 ในด้านธรรมบัญญัติก็อยู่ในคณะฟาริสี ซึ่งเป็นพวกที่เคร่งศาสนามากที่สุด ในด้านความกระตือรือร้นก็ได้ข่มเหงคริสตจักร (ดู กิจการ 8:3; 9:1) เป็นแนวหน้าหัวรุนแรง เอาจริงเอาจังและกระตือรือร้นมาก ส่วน ในด้านความชอบธรรมตามธรรมบัญญัติก็ไม่มีที่ติ เปาโลเป็นคนเคร่งครัดในธรรมบัญญัติมาก ไม่เพียงแต่พูดหรือสอนเท่านั้นแต่ประพฤติตามอย่างครบถ้วน

สำหรับเปาโลในปัจจุบัน ข้อ 7 สิ่งต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นชาติกำเนิด ศาสนา ความชอบธรรม พิธีกรรมหรือความสำเร็จใดๆ ในชีวิต เมื่อพบพระคริสต์แล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สำคัญอีกต่อไป ที่เคยถือว่าเป็นกำไรบัดนี้ถือว่าขาดทุน อดีตและสิ่งมากมายที่มีนั้นไม่สามารถช่วยให้รอดพ้นบาปได้ แต่โดยพระคริสต์ท่านได้เป็นไท ความดีที่พระเจ้าทรงนับ เป็นความดีที่เกิดขึ้นหลังจากเราได้รับความรอดแล้ว

สำหรับชีวิตของเรา มีสิ่งใดที่เราภาคภูมิใจ? มีสิ่งใดที่เราเหนือกว่าเพราะชาติกำเนิด? มีสิ่งใดที่เราเหนือกว่าเพราะการกระทำของเรา? สิ่งใดที่เรากำลังยึดถือและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตคริสเตียน? สำหรับเปาโลแล้ว สิ่งเหล่านี้ท่านถือว่าเป็นสิ่ง ไร้ประโยชน์เพื่อเห็นแก่พระคริสต์

ชีวิตคริสเตียนไม่หยุดอยู่กับที่ ข้อ 8 คือ ไม่หยุดที่จะเจริญเติบโต ก้าวหน้าไปในทางพระเจ้าเสมอ ในความรู้ถึงพระเยซูคริสต์ เปาโลยอมแลกทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้เรื่องพระคริสต์ เป็นการเจริญเติบโตในคำสอน และ ยิ่งรู้มากก็ยิ่งยอมสละสิ่งสารพัดมากเพื่อจะได้พระคริสต์ เปาโลบอกว่าท่านยอม สละสิ่งสารพัด ภาษาเดิมหมายถึง ยอมทนทุกข์เพราะการเสียสละสิ่งสารพัดเมื่อรู้มากขึ้น รู้จักพระคริสต์มากขึ้น ก็ทนทุกข์ได้มากขึ้นและสละทุกสิ่งได้เพราะเห็นแก่พระคริสต์ เปาโลยอมขาดทุนและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนขยะ เพื่อว่าจะได้พระคริสต์เป็นกำไร เป็นความพึงพอใจ ยิ่งสละยิ่งกำไรในพระเจ้า

ตอบสนอง 

พระเยซูคริสต์ทรงพอพระทัยในชีวิตของเรา? เรายอมให้พระองค์เข้ามาครอบครองชีวิต? ขอให้ชีวิตของเราเป็นเหมือนเปาโลที่เห็นแก่พระคริสต์ ให้พระองค์เป็นความบริบูรณ์และขุมทรัพย์ของเรา
พลังประจำวัน#172-ตุลาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.