ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม

พื้นฐานชีวิตคริสเตียน

 

เตรียมจิตใจ 

อะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตคริสเตียนของคุณ

 

อ่าน ฟีลิปปี 3:1-3

 “จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าฟีลิปปี 3:1

สำรวจและใคร่ครวญ

ดูเหมือนเปาโลกำลังจะจบจดหมายฉบับนี้ด้วยคำว่า สุดท้ายนี้แต่ท่านคิดถึงเรื่องสำคัญที่ต้องเตือนคริสตจักรฟีลิปปีให้ระวังเกี่ยวกับคริสเตียนบางคนที่ยังนับถือลัทธิยูดา ทำให้ท่านต้องหันมาเน้นพื้นฐานสำคัญเรื่องความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูเท่านั้น เป็นเรื่องของพระคุณและความเชื่อ และยังได้กล่าวถึงความกระตือรือร้นฝ่ายวิญญาณของท่านและของคริสตจักร พื้นฐานชีวิตคริสเตียน (ข้อ 1-3) ข้อที่ 2 เปาโลใช้ถ้อยคำย้ำที่หนักหน่วง การเตือนบางครั้งต้องพูดหลายครั้ง ฟังหลายหน เพื่อเตือนสติให้ซึมซับ การสอนหลักข้อเชื่อสำคัญจึงต้องกระทำหลายครั้ง รากฐานแห่งความยินดี (ข้อ 1) รากฐานแห่งความยินดีอยู่ที่หลักข้อเชื่อที่ถูกต้อง เป็นความยินดี ในองค์พระผู้เป็นเจ้าความชื่นชมยินดีเป็นของประทานจากพระเจ้า ขอให้เราชื่นชมยินดีในพระองค์ เพราะเป็นพระคุณของพระเจ้าที่เราได้รับการช่วยกู้ เราอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ ดังนั้นไม่ว่ามีสิ่งใดผ่านเข้ามา เราสามารถชื่นชมยินดีในพระเจ้าได้ สันติสุขและความยินดีที่เกินความเข้าใจจะหลั่งไหลเข้าสู่ชีวิต ปฎิกิริยาของเปาโล (ข้อ 1-2) การทำงานของเปาโลเพื่อพระคริสต์นั้นไม่ถือว่าการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสุดความสามารถและสุดกำลังเป็นเรื่องลำบาก ท่านยินดีทุ่มเทให้ ดูเหมือนคำสอนผิดของลัทธิยูดากำลังระบาดเข้ามาในคริสตจักร ดังนั้นการประกาศข่าวประเสริฐและการเทศนาเท่านั้นยังไม่เพียงพอ จะต้องมีส่วนในการปกป้องความจริงและหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องด้วย เปาโลไม่ยอมให้คำสอนผิดได้แซกซึมเข้ามาในคริสตจักร ท่านโกรธมากกับเรื่องคำสอนผิดๆ เป็นความโกรธที่ชอบธรรมเพราะเพื่อปกป้องความเชื่อที่ถูกต้อง เปาโลถึงกับใช้คำที่รุนแรงว่า จงระวังพวกสุนัขคือพวกยิวที่นับถือลัทธิยูดา เป็นพวกที่น่ากลัวและน่ารังเกียจเหมือนกับสุนัข ซึ่งปกติคนยิวจะเรียกคนต่างชาติว่า สุนัขเปาโลจึงย้อนกลับใช้คำนี้กับพวกนี้ที่นำคำสอนผิดๆ มาให้ เพิ่มภาระให้กับผู้เชื่อในเรื่องของพิธีกรรมและธรรมบัญญัติ เป็นเหมือน พวกทำชั่วและ พวกเชือดเนื้อเถือหนังเอาภาระที่พระเจ้าไม่ได้ให้มาเพิ่มให้กับคริสเตียน และขยายกติกาของพระเจ้าด้วยพิธีกรรมบางอย่าง เปาโลจึงย้ำว่า จงระวังถึง 3 ครั้ง

คริสเตียนคือใคร? ข้อ 3 คือ พวกเข้าสุหนัตแท้ เป็นพวกที่เข้าสุหนัตด้านจิตวิญญาณตามพระสัญญาของพระเจ้า เป็นพวกที่นมัสการโดยพระวิญญาณของพระเจ้า คือนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงได้ในทุกหนแห่ง ไม่ใช่ด้วยพิธีกรรมและเฉพาะที่ อวดพระเยซูคริสต์ คริสเตียนคือคนที่ยกย่องพระคริสต์ ให้พระองค์เป็นใหญ่ และไม่ไว้ใจในเนื้อหนัง พวกยิวนับถือลัทธิยูดาจะไว้ใจในเนื้อหนังและพิธีกรรม แต่คริสเตียนเป็นผู้ที่ไว้ใจในพระคริสต์และพระวิญญาณ ไม่ไว้ใจในเนื้อหนังของตน

 

ตอบสนอง 

จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า
พลังประจำวัน#172-ตุลาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.