ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม

เพื่อนร่วมงาน: เอปาโฟรดิทัส

 

เตรียมจิตใจ 
คุณคิดว่า อะไรคือ กำไรและขาดทุนของคุณ

 

อ่าน ฟีลิปปี 2:25-30

 “เป็นทั้งพี่น้อง เพื่อร่วมงานและเพื่อนทหารของข้าพเจ้าและยังเป็นตัวแทนฟีลิปปี 2:25

สำรวจและใคร่ครวญ

ชื่อ เอปาโฟรดิทัส ปรากฏในพระธรรมฟีลิปปีเพียงแห่งเดียว คริสตจักรฟีลิปปีส่งเอปาโฟรดิทัสไปเยี่ยมเปาโลพร้อมด้วยของฝาก (4:18) เปาโลได้ชมเชยเอปาโฟรดิทัสคนของคริสตจักรฟีลิปปี  เอปาโฟรดิทัสเป็นสมาชิกของคริสตจักรฟีลิปปี เป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณ ได้รับมอบหมายให้นำของเรี่ยไรไปให้เปาโลขณะถูกจองจำที่โรม พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนและคอยปรนนิบัติเปาโล ขณะปรนนิบัติเปาโลอยู่นั้น ได้ล้มป่วยหนักเกือบเอาชีวิตไม่รอด ข่าวนี้ถึงคริสตจักร ทำให้พวกเขาเป็นห่วงมาก เอปาโฟรดิทัสเองก็ทราบถึงความเป็นห่วงนี้ เขาก็ทุกข์ใจ ในที่สุดโดยพระคุณของพระเจ้า เขาก็หายเป็นปกติ จึงมีความปรารถนากลับไปพบกับพี่น้องที่ฟีลิปปี  หลังจากไตร่ตรองแล้ว เปาโลก็ส่งเขากลับไปยังฟีลิปปี และขอให้คริสตจักรต้อนรับอย่างดี เพราะเขาได้ปฎิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนและดีเลิศ คริสตจักรฟิลิปปีและเปาโลมีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษ ความคิดของเปาโล (ข้อ 25) เปาโลบอกให้รู้ว่าการตัดสินใจนี้ท่านได้คิดอย่างรอบคอบแล้ว

น้อง เพื่อนร่วมงาน เพื่อนทหาร (ข้อ 25) เปาโลนับถือและให้เกียรติแก่เอปาโฟรดิทัสในหลายรูปแบบน้อง แม้เป็นคนปรนนิบัติท่านแต่เปาโลถือว่าเป็นเหมือนพี่น้องที่ใกล้ชิด ไม่เพียงเป็นน้องเท่านั้นยังเป็น เพื่อนร่วมงาน ผูกพันไม่เพียงด้านความเชื่อแต่ด้านการงานด้วย เพื่อนทหาร เป็นการผูกพันด้านสงครามฝ่ายวิญญาณ เป็นเพื่อนทหารที่ยืนหยัดต่อสู้กับการโจมตีของมาร้ายด้วยกัน  เป็นตัวแทนที่ถูกส่งมา (ข้อ 25) เป็นตัวแทนของคริสตจักรที่ส่งมารับใช้เปาโลในทุกๆ ด้าน เอปาโฟรดิทัสมีของประทานในการปรนนิบัติรับใช้ และคริสตจักรก็ใช้ท่านตามความเหมาะสมกับของประทาน  สาเหตุที่เปาโลต้องส่งเอปาโฟรดิทัสกลับ (ข้อ 26-28) เพราะเอปาโฟรดิทัสล้มป่วยหนัก พี่น้องคริสตจักรฟิลิปปีเป็นห่วง ส่วนเปาโลเองก็เป็นห่วงคริสตจักร และอยากให้เอปาโฟรดิทัสสบายใจด้วย จึงส่งท่านกลับ เพื่อคริสตจักรจะเกิดความยินดี เปาโลเองก็จะได้เบาใจ (ข้อ 28) เมื่อทุกฝ่ายยินดี ท่านก็ยินดีด้วย

การทำงานของเอปาโฟรดิทัส (ข้อ 27, 29-30) แม้เอปาโฟรดิทัสจะมีของประทานและหน้าที่ไม่เด่นเหมือนทิโมธีหรือทิตัส แต่เขาก็ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และทุ่มเท(เกือบเสียชีวิต) เหมือนหนึ่งได้รับบัญชาจากพระเจ้า เพราะถือว่าการทำหน้าที่ตามของประทานนั้นมีเกียรติในสายพระเนตรพระเจ้า พระคุณของพระเจ้ามีมากพอสำหรับทุกคน (ข้อ 27) พระเจ้าทรงเมตตาเอปาโฟริทัส ทรงถือว่าเขาเป็นบุตรและผู้รับใช้ของพระองค์ ทรงรักและห่วงใย ในการรับใช้พระเจ้า ขอให้ตระหนักว่าพระองค์ทรงห่วงใยและเมตตาต่อเราเสมอ ทรงห่วงใยเรามากกว่าตัวเราเองเสียอีก ชีวิตของเราเป็นพระพรสำหรับผู้อื่น?

 ตอบสนอง 

สำรวจชีวิตของตนเองว่า คุณเป็นพระพรสำหรับผู้อื่นหรือไม่? ในด้านไหน และอย่างไร?
พลังประจำวัน#172-ตุลาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.