ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม

 พลังประจำวันวันพฤหัสฯ ที่ 6 ตุลาคม

เพื่อนร่วมงาน: ทิโมธี

เตรียมจิตใจ 

เมื่อพูดถึงคนที่รับใช้ผู้อื่น คุณคิดถึงใครบ้าง?

 

อ่าน ฟีลิปปี 2:19-24

 “ข้าพเจ้าหวังในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า...ฟีลิปปี 2:19

สำรวจและใคร่ครวญ

ตั้งแต่ข้อ 19 เป็นต้นไปเปาโลเปลี่ยนหัวข้อ หันมาพูดเรื่องเพื่อร่วมงานทั้งสองของท่าน คือทิโมธีและเอปาโฟรดิทัส แผนการสำหรับอนาคตของทั้งสอง และทั้งของตัวท่านเองด้วยในการมาเยี่ยมคริสตจักรฟิลิปปี จดหมายตอนนี้ยกย่องเพื่อร่วมงานทั้งสองเป็นพิเศษ พูดถึงการทำงานที่เป็นแบบอย่าง ชมเชยทิโมธี ในบทที่ 1:1 บอกว่าทิโมธีอยู่กับเปาโลในขณะเขียนจดหมายฉบับนี้ ข้อ 19-24 ให้ข้อคิดหลายประการทั้งเกี่ยวกับทิโมธีและตัวเปาโลเอง  ความหวังใจในพระเยซูคริสต์ (ข้อ 19, 24) เปาโลถูกจองจำที่โรม อนาคตไม่แน่นอน ไม่รู้ว่าผลการพิพากษาจะเป็นเช่นไรแต่ความหวังของท่านตั้งอยู่บนแผนการของพระคริสต์ ภายใต้การจัดการของพระเจ้า โดยพระเจ้าเท่านั้นที่เปาโลสามารถมองไปในอนาคตด้วยความมั่นใจ ยอมจำนนต่อน้ำพระทัย ถ้าพระเจ้าทรงพอพระทัยความหวังของเราอยู่ที่ไหน? ที่ตัวบุคคล ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ? หรือที่พระเจ้า? ถ้าเราหวังใจในพระเจ้า แม้คลื่นลมจะพัดแรง เราก็จะมั่นคงเพราะเราอยู่ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์  เอาใจใส่ทุกข์สุขของผู้อื่นอย่างแท้จริง (ข้อ 19, 20) จากตอนที่แล้วจะเห็นว่าเปาโลห่วงใยพี่น้องในฟิลิปปีอย่างจริงใจ สำหรับตอนนี้ก็เช่นกัน ถึงขนาดจะส่งทิโมธี คนใกล้ชิดที่สุดที่คอยช่วยเหลือปรนนิบัติให้ไปหาและหนุนใจพวกเขา แม้ตัวเองจะลำบากติดคุกแต่ก็หาทางช่วยเหลือผู้อื่น ความห่วงใยที่มีการแสดงออก ไม่เพียงคิดและห่วงใยในใจ แต่แสดงออกด้วยการเสียสละและลงทุนลงแรง ไม่ใช่เพียงคำพูด ความปรารถนาสูงสุดของเปาโลคือหวังว่าจะได้ไปเยี่ยมด้วยตัวเอง แต่เนื่องด้วยเหตุสุดวิสัย จึงต้องส่งคนหรือสิ่งที่ดีที่สุดของท่านไปแทน แม้จะทำให้ตัวเองต้องลำบากและไม่สะดวกก็ตาม

ส่วนทิโมธีนั้น เปาโลยกย่องเขามาก น่าสังเกตว่าสองคนสองวัยแต่สามารถร่วมรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่ด้วยกันและรับใช้ซึ่งกันและกัน ทำหน้าที่สอดคล้องและเป็นพระพรของพระเจ้า  เปาโลก็ต้องการคำหนุนใจและการเอาใจใส่ในทุกข์สุขเช่นกัน (ข้อ 19, 22) เปาโลในฐานะผู้สอนและผู้นำก็ต้องการการหนุนใจและเอาใจใส่ แต่การหนุนใจที่เปาโลยินดีมากที่สุดคือ ที่ได้รับข่าวว่าคนทั้งปวงเหล่านั้นจำเริญขึ้นในทางของพระเจ้า พวกเขาเติบโตขึ้นในความเชื่อ ชีวิตของเราเป็นพระพรและหนุนใจผู้อื่นเพียงไร หรือมีแต่ความขมขื่นและเหี่ยวเฉา เต็มด้วยความมืดและท้อใจ

แสวงหาประโยชน์ของพระคริสต์ (ข้อ 21) สองคนสองวัย คือเปาโลกับทิโมธีสามารถร่วมรับใช้พระเจ้า เพราะทุกสิ่งที่ทิโมธีทำก็เพื่อประโยชน์ของพระเจ้า ไม่ใช่เพื่อตนเองหรือชื่อเสียง เราร่วมรับใช้กันและกันในคริสตจักรเพื่อผลประโยชน์ของใคร เพื่อชื่อเสียง คนนับถือ หรือเพื่อคริสตจักรและพระคริสต์

ตอบสนอง

ให้เราจำเริญขึ้นในทางของพระเจ้า เติบโตในความเชื่อ ให้ชีวิตเป็นพระพรและหนุนใจผู้อื่น
พลังประจำวัน#172-ตุลาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.