ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม

 พลังประจำวันวันพุธที่ 5 ตุลาคม

ยึดมั่นในพระวจนะและทุ่มเทชีวิตด้วยความหวัง


เตรียมจิตใจ 

ยึดมั่นในพระวจนะซึ่งเป็นกุญแจแห่งความรู้เรื่องพระเจ้าและการดำเนินชีวิตคริสเตียน

 

อ่าน ฟีลิปปี 2:16-18

 “จงยึดมั่นในพระวจนะแห่งชีวิตฟีลิปปี 2:16

สำรวจและใคร่ครวญ

ถ้าเราจะกระทำสิ่งสารพัดโดยปราศจากการบ่นและทุ่มเถียงกัน ถ้าชีวิตของเราจะปราศจากตำหนิ และไม่มีความผิด และเราจะเป็นความสว่างของพระเจ้า เราจะต้อง...   ยึดมั่นในพระวาทะแห่งชีวิต ข้อ 18 เพราะพระวจนะเป็นกุญแจแห่งความรู้เรื่องพระเจ้าและการดำเนินชีวิตคริสเตียน ดังนั้นเราจึงต้องรู้จักพระวจนะ

และยึดมั่นในคำสอน  ยึดมั่นในพระเจ้า-พระเยซูคริสต์ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า ทรงสถิตอยู่กับเรา เราจึงต้องยึดมั่นใกล้ชิดสนิทสนมกับพระองค์เสมอ เข้าเฝ้าพระองค์เป็นประจำ และยอมจำนนต่อพระองค์

ข้อ 16-17 เป็นการทุ่มเทของเปาโลกับคนที่ท่านนำมาเชื่อ และเมื่อพระคริสต์เสด็จมา ท่านจะได้เห็นคนเหล่านี้ได้ไปอยู่กับพระคริสต์เช่นเดียวกับท่าน แสดงว่า.. เปาโลทำงานอย่างมีความหวัง ข้อ 16 ท่านหวังและแน่ใจว่า ในวันสุดท้ายจะได้พบกับพวกเขาในแผ่นดินสวรรค์ สิ่งที่ทุ่มเทจะเกิดผล ทำงานอย่างมีความหวังว่าพระเจ้าจะทรงอวยพระพรอย่างแน่นอน  เปาโลทุ่มเทสุดชีวิต ข้อ 17 คือทุ่มสุดชีวิต จริงจังเต็มที่ เปาโลยืนหยัดทุ่มเทกับหน้าที่ด้วยความเต็มใจไม่ว่าสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมจะเป็นเช่นไร เป็นความยินดีที่รู้ว่าได้ทำตามพระทัยพระเจ้า  มีส่วนร่วมยินดีกับเปาโล ข้อ 18 เปาโลชี้แจงว่าสิ่งที่ท่านได้รับหรือเกิดกับท่านนั้นไม่ใช่เรื่องน่าเศร้า แต่เป็นความยินดีที่ได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้า ท่านจึงปรารถนาให้พี่น้องคริสตจักรฟีลิปปีได้มีส่วนร่วมในความชื่นชมยินดีนี้กับท่านด้วย  ความยินดีของคริสเตียนไม่ใช่เป็นเรื่องของฝ่ายเดียว แต่เป็นของทั้งสองฝ่าย เป็นสิ่งที่สามารถร่วมยินดีเพราะเป็นกายเดียวกัน เพราะรู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า  เราทุกคนเป็นกายเดียวกัน โดยมีพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะ ดังนั้น ถ้าอวัยวะหนึ่งเจ็บ อวัยวะทั้งหมดพลอยเจ็บด้วย ถ้าอวัยวะหนึ่งได้รับเกียรติ อวัยวะทั้งหมดก็พลอยชื่นชมยินดีด้วย” (1โครินธ์ 12:26)  ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องช่วยกันรักษา เป็นหน้าที่ของทุกคน เราจึงต้องทำหน้าที่โดยปราศจากการบ่นและทุ่มเถียงกัน เราอยู่ท่ามกลางโลกที่วิปลาส เราเป็นความสว่างของพระเจ้าที่ส่องไปยังคนทั้งปวง

ขอจงยึดมั่นในหลักแห่งพระวจนะของพระเจ้า ไม่ใช่เพียงแค่ประสบการณ์และอารมณ์ จงติดสนิทกับพระเจ้า ประกาศเป็นพยานและติดตามผลอย่างไม่ย่อท้อ ขอให้ทำหน้าที่โดยมีความหวังในพระเจ้าเสมอ มีส่วนร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้อง เพราะเป็นกายเดียวกัน และเป็นหนึ่งเดียวในพระคริสต์

 

ตอบสนอง
ให้เรายึดมั่นในหลักแห่งพระวจนะ ติดสนิทกับพระเจ้า ประกาศและเป็นพยานอย่างมีความหวัง
พลังประจำวัน#172-ตุลาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.