ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม


เราสามารถโดยพระเจ้าผู้ประกอบกิจภายในเรา


เตรียมจิตใจ :
คุณกำลังทำอะไรอยู่ คุณสังเกตเห็นหรือตระหนักว่า พระเจ้าทรงเป็นกำลังในการดำเนินชีวิตหรือไม่?


อ่าน
ฟีลิปปี 2:13

 “ให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์ฟีลิปปี 2:13

สำรวจและใคร่ครวญ

สิ่งต่างๆ ที่เปาโลได้กล่าวมาแล้วนั้นจะเกิดโดยตัวเราเองไม่ได้ ด้วยกำลังของตนเราไปไม่รอด เพราะเรามีความจำกัด มีความขลาดกลัว ชอบสงสัย อ่อนไหวและแพ้ง่ายหน่ายเร็ว แต่เรามีพระเจ้าที่สามารถช่วยได้

พระเจ้าทรงช่วยเราทั้งภายในจิตใจ คือด้านความปรารถนา และในด้านการประพฤติตามสิ่งที่ชอบพระทัยพระองค์ ดั้งนั้นเมื่อเรามีใจปรารถนาที่จะทำตามพระทัยพระเจ้า ขอให้รู้ว่านี่คือพระราชกิจของพระเจ้า และการประพฤติตามอย่างจริงจังนั้นพระองค์ก็ทรงพร้อมที่จะประทานกำลังให้ พระองค์ไม่ได้อยู่ห่างไกลหรือปล่อยให้เราต้องเผขิญตามยถากรรมและแก้ไขปัญหาด้วยตัวคนเดียว แต่ทรงอยู่ด้วยและคอยช่วยเหลือในบรรลุถึงน้ำพระทัยดีเลิศของพระองค์

ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมนั้น ต้องอาศัยฤทธิ์อำนาจจากพระเจ้า สำคัญอยู่ที่เราต้องตระหนักถึงความจริงนี้และแสวงหาการช่วยเหลือจากพระองค์อย่างจริงจัง

เรื่องการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในคริสตจักรนั้น พระเจ้าทรงกระทำกิจภายในเราอยู่แล้ว ขอให้เชื่อฟังการเร้าใจจากพระองค์และดำเนินไปตามนั้น พระเจ้าจะประทานกำลังให้

สำหรับชีวิตส่วนตัวที่จะดำเนินไปในทางบริสุทธิ์ก็เช่นกัน พระเจ้าทรงกระทำกิจในชีวิตของเราเพื่อให้เกิดผลฝ่ายวิญญาณอย่างเต็มขนาด เราต้องร่วมมือกับพระเจ้า เปิดโอกาสให้พระองค์ทำงาน เมื่อพระเจ้าทรงเตือน เรายอมฟังและกระทำตาม อย่าดับพระวิญญาณ

พระเจ้าจะทรงช่วยเราให้ดำเนินต่อไปจนถึงความสำเร็จ ถ้าเรายอมมอบกายถวายชีวิตแด่พระองค์ ขอให้เราสงบต่อพระพักตร์พระเจ้า พึงรู้เถิดว่าพระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าของเรา พระผู้สร้างและครอบครองสิ่งสารพัด พระเจ้าทรงกระทำกิจเพื่อเราอยู่แล้ว ดังนั้นขอให้เราจงมีใจปรารถนาที่จะเชื่อฟังและประพฤติตาม ใจที่ปรารถนาและความประพฤติอยู่ควบคู่กัน เช่นเดียวกับความเชื่อและการเชื่อฟังต้องไปด้วยกันเสมอ (กาลาเทีย 5:6 ยากอบ 2:18, 20, 22)


ตอบสนอง

ให้เรายอมมอบกายถวายชีวิตแด่พระองค์ ให้เราสงบต่อพระพักตร์ และพึงรู้ว่าพระองค์รงเป็นพระเจ้าของเรา พระผู้สร้างและครอบครองสิ่งสารพัด และทรงกระทำกิจเพื่อเราอยู่แล้ว

 
พลังประจำวัน#172-ตุลาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.