ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม

ได้เวลาสรรเสริญ

 

เตรียมจิตใจ:

พระวิญญาณบริสุทธิ์ โปรดช่วยให้ข้าพระองค์เติบโตในความรู้เกี่ยวกับพระองค์ และความสามารถในการสรรเสริญพระเจ้า

 

อ่าน: สดุดี 65


“...พระองค์ทรงทำให้เช้าและเย็นออกมา โห่ร้องด้วยความยินดี” (สดุดี 65:8)

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

คุณพบว่าเป็นการยากง่ายแค่ไหนที่จะสรรเสริญพระเจ้า? บางครั้งสภาวะแวดล้อมก็ทำให้ยาก คนอื่นอาจขัดขวางและท่วมท้นเราด้วยเรื่องอื่นๆ ทำให้ความตั้งใจดีของเราเปลี่ยนไป สภาพร่างกายและสุขภาพของเราก็อาจทำให้ความพยายามที่ดีที่สุดที่จะสรรเสริญพระเจ้าอ่อนแรงลง สดุดีที่เราอ่านวันนี้บอกชัดว่าพระองค์ควรแก่การสรรเสริญ (ข้อ 1) ทุกคำพูดที่หลั่งไหลจากใจของดาวิดกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า (ข้อ 5) พระกำลัง (ข้อ 6,7) ความสุข (ข้อ 4) การอภัย (ข้อ 3) เรารู้ว่าชีวิตของดาวิดไม่ได้สดใสและราบรื่นตลอด เขาต้องต่อสู้และทำบาป ถูกตามล่าและเข่นฆ่า แต่เขายังดำเนินชีวิตที่สรรเสริญพระเจ้า

ยิ่งความอยากรู้อยากเห็นและคิดเชิงวิทยาศาสตร์มาค้นหาเกี่ยวกับความพิศวงและความสลับซับซ้อนของโลกเรา จิตใจของเราก็ยิ่งตอบสนองที่จะสรรเสริญพระปัญญาของพระเจ้าในการทรงสร้าง การดูแลและความเกี่ยวข้องของพระองค์  (ข้อ 9-13) พระเจ้าไม่ใช่เจ้าของที่ที่ไม่มา ลายนิ้วมือของพระองค์ปรากฏทุกหนแห่งเพื่อผู้ที่มีตาจะมองเห็น (โรม 1:20)

ดาวิดจดจ่อที่ความดีและความใจกว้างของพระเจ้า และการสรรเสริญก็เป็นผลที่ตามมา (ข้อ 3,4) เราเป็นเช่นนี้หรือไม่? ถ้าหากเรารักยังคงจดจ่อที่พระลักษณะของพระเจ้า จะทำให้การสรรเสริญหลั่งไหลออกจากใจและปากของเรา ง่ายและเป็นธรรมชาติมากขึ้นหรือไม่?

 

ตอบสนอง:

“...พระองค์ทรงทำให้เช้าและเย็นออกมา โห่ร้องด้วยความยินดี” (สดุดี 65:8) ขอพระเจ้าทรงให้ใจข้าพระองค์ทั้งหลายโห่ร้องสรรเสริญพระองค์ ตลอดวันคืนชีวิตของเรา
พลังประจำวัน#172-ตุลาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.