ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 30 กันยายน

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 30 กันยายน

 

ลาก่อน เจ้าหญิง

 

เตรียมจิตใจ

เมื่อวาน (ของวันที่เขียนบทความนี้) พระบรมศพพระเจ้าริชาร์ดที่ 3 แห่งอังกฤษถูกฝังอีกครั้งในมหาวิหารเลสเตอร์ หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเขียนว่า “อังกฤษไว้อาลัยอสูรกาย – เพราะเขาเคยเป็นกษัตริย์” คุณคิดอย่างไรกับการเสียชีวิตของซาราห์ “เจ้าหญิง” ภรรยาของอับราฮัม?

 

อ่าน ปฐมกาล 23:1-20

อับราฮัมไว้ทุกข์ให้ซาราห์และร้องไห้คิดถึงนาง (ปฐมกาล 23:2ข)

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ซาราห์มีความสำคัญต่ออับราฮัมมากจนสถานที่ฝังศพเธอต้องปลอดภัย คงอยู่และเป็นที่ระลึกถึงตลอดไป ด้วยเหตุนี้เขาถึงซื้อที่ดิน ทั้งเจรจาและแลกเปลี่ยนกับเจ้าของที่ดินที่เกี่ยวข้อง

            อับราฮัมเริ่มต้นอย่างเสียเปรียบ เขาเป็น “คนต่างด้าวและคนมาอาศัยอยู่” กับคนฮิตไทต์ (ข้อ 4) แต่การที่เขาเป็นที่ยอมรับว่าเป็น “เจ้านายจากพระเจ้า” ช่วยเปิดทางให้ (ข้อ 6) ให้ฟรี? จ่ายให้? สุดท้าย อับราฮัมก็จ่ายค่าถ้ำและนาอย่างงาม (ข้อ 16) รายละเอียดในพระธรรมตอนนี้แทบจะเป็นการบันทึกข้อตกลงตามกฎหมาย ทุกวันนี้ สุสานของบรรพบุรุษในเฮโบรนยังคงเป็นที่ฝังร่างของอับราฮัมอิสอัค ยาโคบและภรรยาของพวกเขา

            บางครั้งผมสงสัยว่าผู้คนจะจดจำผมว่าอย่างไร หรือจะมีคนจดจำผมได้ไหม (แต่ผมไม่ค่อยอยากได้สุสานถาวรเสียเท่าไร) ซาราห์ได้รับการสรรเสริญว่าเป็นส่วนหนึ่งของคู่สามีภรรยาที่สัตย์ซื่อ (ฮีบรู 11:11) เป็นหนึ่งใน “บรรดาสตรีผู้บริสุทธิ์ในสมัยก่อนนั้น ผู้ซึ่งหวังในพระเจ้า” (1 เปโตร 3:5,6) พูดอีกแง่หนึ่งคือ ชีวิตของเธอมีแต่พระเจ้า ไม่ใช่มีแต่เธอ ที่จริง นั่นเป็นคำจารึกที่ไม่เลว!

 

ตอบสนอง

“ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์แสดงให้เห็นว่า คนสำคัญในชีวิตข้าพระองค์คือพระองค์ ไม่ใช่ตัวเอง”
พลังประจำวัน#172-กันยายน

พลังประจำวันวันที่ 29 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 28 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 27 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 26 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 25 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 24 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 23 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 22 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 21 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 20 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 19 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 18 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 17 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 16 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 15 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 14 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 13 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 12 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 11 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 10 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 9 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 8 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 7 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 6 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 5 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 4 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 3 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 2 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.